Het masterplan kan als onderlegger dienen voor de opmaak van een RUP, een beeldkwaliteitsplan, het opmaken van een vergunningskader, en dergelijke meer. Het aangestelde studiebureau maakt eerst een analyse van het dorp, waarna er gedurende 5 werkdagen een ontwerpweek ter plaatste wordt georganiseerd. Tijdens deze week wordt sterk ingezet op participatie. Het Poperingse dorp Sint-Jan-ter-Biezen, met als slogan 'kathedraal van een landschap', heeft verschillende uitdagingen.
...

Het masterplan kan als onderlegger dienen voor de opmaak van een RUP, een beeldkwaliteitsplan, het opmaken van een vergunningskader, en dergelijke meer. Het aangestelde studiebureau maakt eerst een analyse van het dorp, waarna er gedurende 5 werkdagen een ontwerpweek ter plaatste wordt georganiseerd. Tijdens deze week wordt sterk ingezet op participatie. Het Poperingse dorp Sint-Jan-ter-Biezen, met als slogan 'kathedraal van een landschap', heeft verschillende uitdagingen. De Watouseweg, de verbinding tussen Poperinge stad en Watou dorp, loopt dwars door het dorp. De hernieuwing van de dorpskern en aldus de herinrichting van de doortocht is opgenomen in de meerjarenplanning van de stad. Het rioleringsstelsel zal worden heraangelegd. De nieuwe inrichting van de doortocht zal rekening moeten houden met het fietsverkeer en het doorgaande gemotoriseerde verkeer.Sint-Jan-ter-Biezen beschikt nog over een bestaand aanbod aan woongebied waarvoor er ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Er kan worden onderzocht op welke manier deze best wordt ontwikkeld rekening houdende met de bestaande toestand van het dorp en het omliggende landschap. Het dorp beschikt enkel over een café, feestzaal en restaurant. Daarnaast is er ook nood aan een publieke ontmoetingsplaats."De toekomst van de kapel wordt in vraag gesteld. Een conclusie uit het kerkenplan is dat de kapel van Sint-Jan-ter-Biezen op termijn een andere bestemming zal krijgen. Ook voor de bijhorende pastorie zal op termijn naar een andere invulling moeten worden gezocht", zegt schepen Ben Desmyter (CD&V)..Door het hellend landschap rond de Warandebeek, dat door het dorp loopt, werd in 2010 actie ondernomen en werden er erosiestroken aangelegd (om sediment bij overvloedige regen tegen te houden uit de Warandebeek)."De vraag is hoe de smalle doortocht het best wordt aangepakt", aldus nog schepen Ben Desmyter. "Er is de wens om in Sint-Jan-ter-Biezen een ontmoetingsplaats te realiseren. Waar wordt dit best ingericht? Moet er accommodatie voorzien worden voor de jeugd? Voor senioren? Welke toekomstige bestemming kunnen de kapel en pastorie krijgen? Hoe kan het bestaande aanbod aan woongebied met landelijk karakter worden ingevuld rekening houdende met ruimtelijke eigenheid? Zijn er andere noden, behoeften in het grensdorp? Op deze en misschien nog andere vragen kan deze studie een antwoord geven. Heel wat vragen om met een ontwerpteam en de bevolking aan de slag te gaan." (AHP)