De voorbije jaren werden al diverse maatregelen getroffen om Pittem te vrijwaren van waterellende, zoals deze zich in 2014 heeft voorgedaan. Tijdens de voorbije gemeenteraad werd een volgende stap gezet op de weg naar waterbeheersing...

De voorbije jaren werden al diverse maatregelen getroffen om Pittem te vrijwaren van waterellende, zoals deze zich in 2014 heeft voorgedaan. Tijdens de voorbije gemeenteraad werd een volgende stap gezet op de weg naar waterbeheersing met de goedkeuring van de plannen voor de aanleg van een GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) op de Blekerijbeek en op de Zwartegatbeek. Op de Blekerijbeek zal het GOG aangelegd worden in de lager gelegen weiden tussen de Koolskampstraat en de Kapelleweg. De bestaande weiden zullen uitgegraven worden, de beek zal verdiept worden en er zal een aarden wal rond het gebied komen. Op de beek zelf zal een stuw geplaatst worden die het water gecontroleerd zal laten wegstromen. Dit gebied zou 19.000 m³ water kunnen bevatten. Een gelijkaardig gebied zal aangelegd worden op de Zwartegatbeek tussen de Tieltstraat en de Wielewaalstraat, zij het dat dit gebied een stuk groter zal zijn en 26.500 m³ water zal kunnen herbergen. Op dit moment is het ontwerpdossier opgemaakt en is de omgevingsvergunning in aanvraag. Er zou dit voorjaar nog kunnen aanbesteedt worden en de werken zouden kunnen starten tegen 1 oktober van dit jaar.(JG)