De toekomst van de verschillende kerken in Beernem vormt al enkele jaren stof tot discussie. Herbestemming voor die gebouwen is nodig want door de dalende populariteit blijven de geloofsgebouwen vaker leeg. Ook om recht te hebben op subsidies voor de restauraties moeten kerk- en gemeentebesturen een beleidsplan mét langetermijnvisie kunnen voorleggen.
...

De toekomst van de verschillende kerken in Beernem vormt al enkele jaren stof tot discussie. Herbestemming voor die gebouwen is nodig want door de dalende populariteit blijven de geloofsgebouwen vaker leeg. Ook om recht te hebben op subsidies voor de restauraties moeten kerk- en gemeentebesturen een beleidsplan mét langetermijnvisie kunnen voorleggen."We kregen nochtans de garantie dat wij en de parochianen bij de plannen zouden worden betrokken. Onze werkgroep heeft altijd open gecommuniceerd en steeds waren we bereid om samen met het kerkbestuur en de gemeentenaar een oplossing te zoeken. Het lijkt alsof de gemeente met deze kerk dezelfde weg inslaat als met Reigerlo", reageert Christine Stroobandt namens Vijf jaar geleden sloten het kerkbestuur en de pastoor de parochiezaal Reigerlo, zonder rekening te houden met de vele vrijwilligers en parochianen.Volgens Stroobandt zijn de plannen rond die herbestemming al erg concreet: "11 appartementen, een kleine gebedsruimte in de huidige winterkapel en een archiefruimte waar zich nu het doksaal bevindt. De plannen zijn nog niet definitief maar men startte al voorbereidingen om de bestaande, openbare parkeerplaatsen in de omgeving van de kerk te laten schatten, met de bedoeling ze later te verkopen aan de projectontwikkelaar. Als het Centraal Kerkbestuur de plannen goedkeurt is enkel nog een bouwvergunning van de gemeente nodig om te starten met de verbouwingen", klinkt het teleurgesteld.Een gemiste kans volgens de werkgroep, want na het verdwijnen van de Reigerlozaal zou er op de parochie geen enkele ontmoetingsplaats meer zijn: "Zonder actie, bestaan de Moeder Godskerk en de parochie straks niet meer. Er wordt blijkbaar geen rekening gehouden met wat de parochianen jarenlang voor hun kerk hebben gedaan. Velen hebben financieel bijgedragen om de kerk te verfraaien, de toren van klokken te voorzien...", zegt Stroobrandt.Volgens burgemeester Jos Sypré (CD&V) is het de bedoeling om een breed draagvlak te creëren voor de herbestemming van vier van de vijf kerken: "Voor de Heilige Maria Moeder Godskerk doen we dat niet, omdat er al een concrete visieontwikkeling is door het kerkbestuur en de gemeente inzake de toekomst van deze kerk. In de vorige legislatuur werden daar reeds stappen voor gezet, o.a. door de vorige burgemeester en de schepen voor kerkenbeleid. Het kan inzake deze visieontwikkeling voor de gemeente interessant zijn om ons gemeentelijk archief onder te brengen in een deel van het gebouw. Dit onderzoek is lopende en de inwoners van Beernem zullen wanneer het concreet wordt ook inspraak krijgen."(AVH)