Eddy Debruyne kreeg de titel eregemeenteraadslid. Wim Vansteelant werd naast eregemeenteraadslid ook gehuldigd als ereschepen. Dirk Debruyne mag zich vanaf heden ere-OCMW-raadslid noemen. Carine Devriendt kreeg ten slotte de titels ereschepen en eregemeenteraadslid. Zij ontvingen de felicitaties en hun aandenken van huidig gemeenteraadsvoorzitter Mieke Debergh.

(JT)