De parkeerdruk in de wijk nam alsmaar toe door de nabijheid van de luchthaven. Toeristen die het vliegtuig namen, parkeerden nogal dikwijls hun wagen in de wijk, tot grote ergernis van de wijkbewoners.
...

De parkeerdruk in de wijk nam alsmaar toe door de nabijheid van de luchthaven. Toeristen die het vliegtuig namen, parkeerden nogal dikwijls hun wagen in de wijk, tot grote ergernis van de wijkbewoners. Het stadsbestuur deelde die bezorgdheid en riep op 1 april van dit jaar een bewonersvergadering samen. Daarop werden de bezorgdheden van de mensen gehoord en die werden meegenomen om tot een oplossing te komen. "Er werd toen beslist om in acht straten in de wijk een blauwe zone in te voeren," licht schepen van mobiliteit, Björn Anseeuw. "Dat wil zeggen dat bewoners er onbeperkt kunnen blijven parkeren. Voor bezoekers werd de parkeerduur echter wel herleid tot acht uur. Dat laat mensen die op reis vertrekken niet meer toe om langdurig in de wijk te parkeren."De Blauwe zone werd ingevoerd in de Emiel de Smitlaan, Pareloesterlaan, Strandschelpenlaan, Mijterlaan, Wulklaan, Kinkhoornlaan, Luchthavenstraat en de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Emiel de Smitlaan en de Schoolstraat. "Ons voorstel is om die straten uit te breiden", gaat de schepen verder. "Dat hebben we ook duidelijk gemaakt aan de mensen op de laatste bewonersvergadering. We willen het luchthavenparkeren weg uit de wijk. Er was ook wat bezorgdheid omtrent het moeten verdraaien van de parkeerschijf tijdens de nachtelijke uren. We gaan het leggen van de parkeerschijf beperken van 9 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds."De voorstellen van het stadsbestuur werden zowel positief onthaald als negatief. "Het is voor ons belangrijk om het de mensen in de wijk gemakkelijker te maken. Ik begrijp dat we nooit voor iedereen even goed kunnen doen. We nemen de bezorgdheden van de wijkbewoners mee om tot een definitieve uitwerking te komen zodat iedereen zich er goed bij voelt", aldus de schepen.