!NSPRAAK-gemeenteraadslid Stijn Hommez spreekt uit eigen ervaring: "Vorige week nog stond ik zelf twee keer om 12.10 uur voor een open brug. Woensdag stonden de files tot aan het Annuntiata-instituut. Exacte cijfers heb ik niet, maar wanneer pleziervaartuigen een heel centrum plat leggen tijdens de spits, vraagt dit toch echt maatregelen. Als de brug om 08.15 uur of om 12.15 uur omhoo...

!NSPRAAK-gemeenteraadslid Stijn Hommez spreekt uit eigen ervaring: "Vorige week nog stond ik zelf twee keer om 12.10 uur voor een open brug. Woensdag stonden de files tot aan het Annuntiata-instituut. Exacte cijfers heb ik niet, maar wanneer pleziervaartuigen een heel centrum plat leggen tijdens de spits, vraagt dit toch echt maatregelen. Als de brug om 08.15 uur of om 12.15 uur omhoog gaat, is dit net op het drukste passagemoment van zowel schoolgaand verkeer als het woon-werkverkeer. De toegangswegen tot het centrum of vanuit het centrum zijn beperkt. De Nieuwpoortbrug ligt pal in het midden van de Veurnse scholen en vormt voor aanvang van de schooluren en woensdagmiddag een cruciale verkeersader. Dat leidt tot gevaarlijke taferelen en grote opstoppingen in heel Veurne.""Het is een oud zeer, dat nota bene door onze burgemeester in 2014 (toen oppositie) al werd aangekaart, maar tot op heden werd er niets aan gedaan. Werd die vraag ooit gesteld door het stadsbestuur? Wilde de dienst AWZ (Administratie Waterwegen en Zeewezen) misschien niet meewerken? Het invoeren van spertijden kunnen heel wat verkeersleed oplossen. De pleziervaartuigen moeten dan bijvoorbeeld op werkdagen maar wachten. Wij vragen het Stadsbestuur om samen te zitten met de dienst AWZ om sperperiodes in te lassen waarin de bruggen tijdens de spitsuren, met name rond 8 uur, 12 uur en 17 uur."Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) reageert: "Ik heb hiervoor in 2014 overleg gehad met de Vlaamse Waterweg. Er zijn hierover toen interne afspraken gemaakt om inderdaad de 'spits' te sparen voor het openen van de Nieuwpoort-, Ieper- en Rozebrug door tijdens de ochtend-, middag- en avondpiek even te wachten met het openen van de betrokken bruggen. Ik heb vandaag geen vaststellingen of cijfers die erop wijzen dat de afspraken niet gehonoreerd worden. Ook !nspraak maakt hierop geen allusie. Hun vraag is reeds vijf jaar geleden ingewilligd." (MVQ)