In overleg met het stadsbestuur Menen is gewerkt aan een nieuwe overeenkomst, de manier van samenwerken blijft ge...

In overleg met het stadsbestuur Menen is gewerkt aan een nieuwe overeenkomst, de manier van samenwerken blijft gelijk, de financiële tussenkomst ook. Wat wel verandert is de manier waarop de burger betaalt voor de diensten. Dat zal voortaan gebeuren via een retributie aan de gemeente. Vroeger deed het dierenasiel dit zelf, waarna dit doorgerekend werd aan de gemeente. Het startbudget voor de nieuwe vzw komt van de voorziene toelage 2019 die vorig jaar door "De Grensstreek" niet werd opgevraagd. Dat bleek tijdens de gemeenteraad in Wevelgem vrijdagavond. (SLW)