Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een bouwproject in de Potterijstraat (in de linkerhoek van het Roesbruggeplein, tegen de IJzer aan) in Roesbrugge. Het project bestaat uit een appartement met zeven woongelegenheden en drie woningen.
...