Naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken in de Poperingestraat dient er een nieuw aanvullend reglement opgemaakt te worden voor de Poperingestraat, Warandestraat, Omloop - Zuid, Groenestraat, Wippe en Burgweg.Het gaat hier allemaal om gemeentewegen. Volgende zaken zijn aangepast ten opzichte van de vorige verkeerssituatie:Het snelheidsregime van 50 km / uur wordt ingevoerd voor de hele Poperingestraat vanaf het kruispunt met de N8 tot over de fietsoversteekplaats voorbij het kruispunt met de Burgweg.De Warandestraat en de Wippe...

Naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken in de Poperingestraat dient er een nieuw aanvullend reglement opgemaakt te worden voor de Poperingestraat, Warandestraat, Omloop - Zuid, Groenestraat, Wippe en Burgweg.Het gaat hier allemaal om gemeentewegen. Volgende zaken zijn aangepast ten opzichte van de vorige verkeerssituatie:Het snelheidsregime van 50 km / uur wordt ingevoerd voor de hele Poperingestraat vanaf het kruispunt met de N8 tot over de fietsoversteekplaats voorbij het kruispunt met de Burgweg.De Warandestraat en de Wippe worden ook volledig meegenomen in de zone 50.De zone 50 in Omloop - Zuid gaat in vanaf huisnummer 5.De zone 50 in de Groenestraat gaat in vanaf huisnummer 1.De zone 70 gaat in 200 meter na het einde van de zone 50, voorbij de fietsoversteekplaats in de rijrichting Poperinge. Op elke zijstraat van de Poperingestraat geldt stoppen en voorrang verlenen. Dit is zo voor de Warandestraat, Omloop - Zuid, Groenestraat, Wippe, Burgweg en Elzendammestraat. Ter hoogte van het kruispunt met de Poperingestraat - Woestendorp (N8) blijft stoppen en voorrang verlenen van kracht.Er worden twee nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd.Dit in het begin van de Poperingestraat en een net voorbij het kruispunt met de Warandestraat.Voorbij het kruispunt met de Burgweg - Elzendammestraat en Poperingestraat werd een nieuwe fietsoversteekplaats voorzien. Hier kunnen de fietsers veilig oversteken maar hebben ze geen voorrang.Net voor de fietsoversteekplaats in de rijrichting van Woesten en net voorbij de fietsoversteekplaats in de rijrichting Poperinge werden er elementen op de rijweg aangebracht waardoor het niet mogelijk is om met twee voertuigen op hetzelfde moment te kruisen.Daardoor dient de bestuurder die vanuit de richting Poperinge komt voorrang te verlenen aan de bestuurder die uit de richting Woeten komt. Er werden drie parkeerzones aangelegd naast de rijweg. Het gaat om volgende: parkeerzones tussen huisnummer 1 en 21 - langs beide zijden van de weg; parkeerzone tussen huisnummers 21 en 27; en parkeerzone tussen huisnummer 81 en 97. Er werden 8 parkeerzones afgebakend op de rijweg. Daardoor dient de bestuurder voorrang te verlenen die voor de parkeerzone staat aan de bestuurders uit de tegenovergestelde richting. Ter hoogte van huisnummer 107 werd een parkeervak aangelegd voor andersvaliden. Er is een enkel richtingsfietspad langs beide zijden voorzien, vanaf de overgang met de fietssuggestiestroken in het begin van de Poperingestraat. Aangezien de verkeerssituatie ter hoogte van de fietsoversteekplaats duidelijk gewijzigd is dient deze ook aangekondigd te worden.Ook de jaarrekeningen van de drie kerkfabrieken worden voorgelegd.(AHP)