De gemeenteraad moest zich donderdag buigen over de omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken in het kader van de uitbreiding van het bedrijventerrein. Julie Descheppere (N-VA) meende te weten dat het niet de bedoeling was om de Jonkershovestraat door te trekken naar het bedrijventerrein en vroeg dan ook of er een knip komt bij de vrijetijdscampus. Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) antwoordde dat er daarin nog geen beslissing genomen werd.
...

De gemeenteraad moest zich donderdag buigen over de omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken in het kader van de uitbreiding van het bedrijventerrein. Julie Descheppere (N-VA) meende te weten dat het niet de bedoeling was om de Jonkershovestraat door te trekken naar het bedrijventerrein en vroeg dan ook of er een knip komt bij de vrijetijdscampus. Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) antwoordde dat er daarin nog geen beslissing genomen werd.Descheppere zei ook bezorgd te zijn voor mogelijke wateroverlast als gevolg van de uitbreiding van het bedrijventerrein. "Nu is het peil van de Stenensluisvaart al redelijk hoog", zegt Descheppere. "We vrezen dat er overstromingen kunnen volgen. We worden meer en meer geconfronteerd met piekbuien en ter hoogte van de Paardendreef is er soms al een sprake van wateroverlast. De duiker onder de Paardendreef waar de Stenensluisvaart nu doorstroomt is nu al niet breed genoeg. Bij hevige regenval stropt het water daar. Wordt er gekeken of die duiker kan verbreed worden?" Fractieleider Filip Vanhevel van N-VA trad haar bij. "Die waterhuishouding is wel belangrijk", aldus Vanhevel. "Er is in de omgeving de laatste jaren enorm veel beton bijgekomen. Denk maar aan het kunstgrasveld, dat is uiteindelijk ook beton. Het water moet ergens naartoe.""Het bufferbekken dat wordt aangelegd, is volgens het Vlaams gewest en de brandweer voldoende", antwoordde burgemeester Joris Hindryckx . "Maar de waterhuishouding moet nog ten gronde bekeken worden. Dat mag ons echter niet beletten de ingeslagen weg van de uitbreiding van de industriezone te blijven volgen. Die is heel belangrijk voor onze ondernemingen." Julie Descheppere benadrukte dat N-VA absoluut voorstander is van de uitbreiding. In het nieuwe gedeelte komt er ook een vrachtwagenparking. Descheppere vroeg zich af of die bedoeld is voor de omliggende bedrijven of voor vrachtwagenchauffeurs in loondienst die met hun vrachtwagen naar huis komen. "Is het de bedoeling om het terrein van de huidige vrachtwagenparking te blijven huren. Op de huidige vrachtwagenparking is er alvast veel te weinig plaats. Ik ken iemand die zijn vrachtwagen helemaal in Kortemark zet omdat de huidige vrachtwagenparking altijd te vol staat", aldus Julie Descheppere."De parking is inderdaad bedoeld voor chauffeurs in loondienst", repliceerde Joris Hindryckx. "Nu gebeurt het nog te vaak dat ze hun vrachtwagen in de wijken parkeren. Met de nieuwe vrachtwagenparking willen we dan ook de wijken wat ontlasten. Het is niet de bedoeling om de terreinen van de huidige vrachtwagenparking te blijven huren. Met de nieuwe parking zou er plaats genoeg moeten zijn." Op het nieuwe bedrijventerrein kocht het gemeentebestuur zelf een lapje grond om een nieuwe loods voor de technische dienst te bouwen. Momenteel kampt de technische dienst met plaatsgebrek in de huidige loods. Omdat het probleem te nijpend wordt, besliste het schepencollege om in afwachting van de bouw van de nieuwe loods, een bestaande loods te huren in de nabijheid van de huidige loods. "In eerste instantie zullen we het voor twee jaar huren", zei bevoegd schepen Erik Verbeure (CD&V). "Mocht de nieuwe loods tegen dan nog niet klaar zijn, dan kunnen we nog altijd verlengen." (TOGH)