"En dit niet alleen. Geschilderde fietssuggestiestroken zijn niet meer zichtbaar. Bijvoorbeeld in de Prinsenstraat en Robert Klingstraat, gele lijnen worden niet meer bijgeschilderd waardoor ze heel onduidelijk zijn in onder meer de Magdalenastraat, Zannekinstraat en Grauwe Zusterstraat."
...

"En dit niet alleen. Geschilderde fietssuggestiestroken zijn niet meer zichtbaar. Bijvoorbeeld in de Prinsenstraat en Robert Klingstraat, gele lijnen worden niet meer bijgeschilderd waardoor ze heel onduidelijk zijn in onder meer de Magdalenastraat, Zannekinstraat en Grauwe Zusterstraat.""Controles op het parkeren in de blauwe zone die zo belangrijk zijn voor de lokale economie worden niet meer opgevolgd. Shop & Go-plaatsen fungeren als straatversiering en om de handelaars te sussen. Verkeersborden staan schots en scheef, zijn onduidelijk of amper leesbaar. Straatnaamborden worden niet meer vervangen, staan er geplooid, afgeleefd en moedeloos bij.""De technische dienst is nog amper met drie arbeiders waardoor deze mensen door het bos de bomen niet meer zien. Waar is het respect gebleven voor deze medewerkers die er broodnodig zijn om de wegen en de voetpaden te herstellen en te onderhouden?""Het duurt weken tot maanden vooraleer de meldingen van bewoners worden uitgevoerd. Laat staan die van de oppositieraadsleden. Deze gang van zaken vinden we onfatsoenlijk. Volgende maand zetel ik 25 jaar in de gemeenteraad maar zo'n gang van zaken heb ik nog nooit gezien. Moest dit gebeuren toen ik schepen was, dan zou het kot hier veel te klein geweest zijn. Waar is het respect gebleven?"Gewezen schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme stapte na zijn betoog samen met zijn partijgenoot Angelo Demuynck op. Hun fractieleider Belinda Beauprez was verontschuldigd. Schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) wilde meteen reageren en drong nog aan opdat N-VA zou luisteren naar zijn antwoord maar dat veranderde de situatie niet.In de loop van de gemeenteraad kwam de schepen wel op het incident terug. "Ik vind het ten onrechte dat onze stadsdiensten worden aangevallen", aldus Bart Pynket. "Sanne Vantomme heeft als schepen zes jaar geen beleid gevoerd. Op het schepencollege keurden we maandag voor een bedrag van 40.000 euro de bestelling van nieuwe verkeersborden goed. Controles op het parkeren in de blauwe zone gaan we uitbesteden aan een private firma. Daarover zijn onderhandelingen bezig."En dan is er natuurlijk nog het verkeersbord zone 30 helemaal op het einde van de Magdalenastraat en ter hoogte van de parking, wat de aanleiding is van de commotie. "Het is door onze stadsdiensten ontkend dat dit bord daar verkeerd staat, het lijkt wel in orde", aldus schepen Pynket.Die uitleg klopt evenwel niet. Wie met de auto uit de richting Komenstraat of Kruisekestraat komt, bevindt zich in de zone 50 en wie de parking oprijdt komt bij het wegrijden in de richting van de Magdalenastraat het verkeersbord zone 30 niet tegen want het staat enkele meters links op het voetpad. Een ideale oplossing is het aan de parking enkele meters opschuiven van het bord zone 30. (EDB)