Raadslid voor de fractie N-VA/Open Vld, Michiel Vandewalle, haalde de mosterd in Hamme. Daar schakelde een sociaal verhuurkantoor een bureau privé-onderzoekers in om onderzoek te doen naar het buitenlands vermogen van zes Turkse huurders. Allen bleken een huis of bouwgrond te bezitten in Turkijke en hun huurovereenkomst werd opgezegd. Ze vochten deze beslissing aan bij het vredegerecht en deze rechter schiep een sterk precedent door voor het eerst in...

Raadslid voor de fractie N-VA/Open Vld, Michiel Vandewalle, haalde de mosterd in Hamme. Daar schakelde een sociaal verhuurkantoor een bureau privé-onderzoekers in om onderzoek te doen naar het buitenlands vermogen van zes Turkse huurders. Allen bleken een huis of bouwgrond te bezitten in Turkijke en hun huurovereenkomst werd opgezegd. Ze vochten deze beslissing aan bij het vredegerecht en deze rechter schiep een sterk precedent door voor het eerst in het voordeel van de sociale huisvestingsmaatschappij te oordelen.Hierop wou N-VA/Open Vld dus verder gaan, maar buitenlandse eigendommen zijn bijzonder moeilijk op te sporen. "Op wettelijk vlak hebben we hiervoor niet de juiste instrumenten. Er moeten verdragen gesloten worden met tal van landen zodat we hun kadaster kunnen inkijken voor sociaaleconomische doelen. Dit laatste is ook van belang want op federaal niveau weet men wel dingen maar die informatie mag niet doorgegeven worden want ze is verkregen onder een verdrag dat stelt dat die kennis enkel voor fiscale doeleinden gebruikt mag worden", legt schepen Iacopucci uit."Bovendien geldt nu als enige regel dat de aanvrager van een sociale woning moet zweren op zijn eer dat hij geen eigendommen bezit. Ook dit is bepaald van hoger af en op lokaal niveau kunnen we hier niet zomaar extra voorwaarden aan verbinden. Het alternatief is dat we op Vlaams niveau die verklaring op eer laten uitbreiden met extra voorwaarden." Alle ogen in de raadzaal glijden naar burgemeester Kurt Vanryckeghem, die pas verkozen is als Vlaams parlementslid. "Alvast bedankt aan Kurt", glimlacht raadslid Vandewalle."Naast de wettelijke problemen is het opsporen van eigendommen in het buitenland ook praktisch moeilijk", gaat schepen Iacopucci verder. "Er is natuurlijk de privacy, men mag zelfs in België geen gegevens opvragen bij het kadaster op persoonsniveau, laat staan in het buitenland. Dit is vooropgesteld dat men bij het kadaster van het land in kwestie al weet heeft van die eigendommen. In Marokko bijvoorbeeld is het kadaster maar bedenkelijk.""Waregem zal zich dus niet in een juridisch avontuur storten met zo'n vermogensonderzoeksbureau. We moeten nog zien of het vonnis in Hamme stand zal houden in beroep maar ook dat betwijfel ik", besluit Iacopucci.(JF)