In Mesen won MLM van burgemeester Sandy Evrard afgetekend de verkiezingen in Mesen waardoor de partij opnieuw met een absolute meerderheid kan regeren,...

In Mesen won MLM van burgemeester Sandy Evrard afgetekend de verkiezingen in Mesen waardoor de partij opnieuw met een absolute meerderheid kan regeren, al zal dat wel met een nieuw schepencollege zijn.Eerste schepen wordt Kim Develter. Hij krijgt de bevoegdheden sport, toerisme, onderwijs, begraafplaats, landbouw, groenvoorzieningen, leefmilieu, waterbeheer, huisvuil en afvalbeleid.Maïté Hellem, voorzitster van de Mesense jeugdraad, wordt bevoegd voor cultuur, jeugd, bibliotheek, feestelijkheden, plechtigheden, archiefbeheer en dierenwelzijn.Melanie Verdru wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Bijstand en schepen van Sociale Zaken, Gezin, Derde Leeftijd, Huisvesting en Woonbeleid, Tewerkstelling en Ontwikkelingssamenwerking.(TOGH)