Voor Daisy was het dus in deze legislatuur haar laatste gemeenteraad als schepen. Vanaf januari komt er ook een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Sofie Beernaert (PRO) wordt dan opgevolg...

Voor Daisy was het dus in deze legislatuur haar laatste gemeenteraad als schepen. Vanaf januari komt er ook een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Sofie Beernaert (PRO) wordt dan opgevolgd door Johan Paret.Na de eedaflegging richtte burgemeester Ward Vergote zich tot de nieuwe en uittredende schepen. "Het zal voor Marleen een hele opgave zijn", liet hij horen. "Met Daisy Decoene hebben we heel goed samengewerkt. Ze gaf het beste van zichzelf en heeft heel wat gerealiseerd. Zoals het nieuw jeugdhuis en zoveel meer. Daisy, een echte dikke merci."Er volgde voor Daisy Decoene een staande ovatie van de voltallige gemeenteraad. "Wat er me vooral plezier doet is dat - in tegenstelling tot de vorige zes jaar - meerderheid en oppositie nu door dezelfde deur kunnen", aldus Daisy. "We kunnen mekaar de hand schudden en doen niet aan bekvechten. Wat ik fantastisch vind." (EDB)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Roeselare.