Studie goedgekeurd voor riolering en fietspaden langs de Ieperseweg in Poperinge

Burgemeester Christof Dejaegher langs de Ieperseweg waar er een nieuw fietspad wordt aangelegd. © MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Tijdens de Poperingse gemeenteraad van maandagavond werd een studie goedgekeurd voor de riolering langs de Ieperseweg. Later komt er ook een nieuw fietspad tussen Poperinge en Ieper.

De samenwerkingsovereenkomst met Aquafin voor de rioleringswerken in de Europalaan en in het eerste deel van de Ieperseweg werd goedgekeurd in de gemeenteraad in 2017. In 2018 werd goedkeuring gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Ieper voor de aanleg van een fietspad langs de gewestweg N308 (Ieperseweg) tussen Vlamertinge en Poperinge.

“Het is de bedoeling om het dossier voor de aanleg van het fietspad tussen Vlamertinge en Poperinge te splitsen in een deel Ieper en een deel Poperinge. Er wordt één gezamenlijk uitvoeringsdossier opgemaakt van het fietspadenproject van AWV in de Ieperseweg (N308) en het rioleringsproject van Aquafin in de Europalaan en de N308 tussen de rotonde en de warenhuizen. Omdat het een dossier met Aquafin en AWV als partners is, is het wenselijk om al een volledig dossier op te maken. Daarom is het noodzakelijk om een voorontwerpdossier van het rioleringsproject conform de richtlijnen van de VMM op te maken”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Investeringsbedrag

Het voorontwerp wordt eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de ambtelijke commissie van de VMM. Indien het project in aanmerking komt voor het lokaal pact kan het goedgekeurde voorontwerpdossier dan als een goedgekeurd technisch plan lokaal pact beschouwd worden. Na verwerking van het voorontwerpdossier bij de VMM zal dit worden opgenomen in het lokaal pact en verloopt de verdere studie in opdracht van Aquafin volgens het MLO-contract tussen Aquafin en Sweco.

Aquafin heeft een multilaterale overeenkomst (MLO) afgesloten met diverse studiebureaus, waaronder ook studiebureau Sweco. Voorgesteld werd om ook de rioleringsstudie aan de voorwaarden van Aquafin door het studiebureau Sweco te laten uitvoeren. Het investeringsbedrag van de riolering N308 wordt geraamd op 1.530.055 euro. Het ereloon werd berekend op basis van het MLO-contract van Aquafin met kortingsfactor 0.87. Het ereloonpercentage bedraagt 6,44974 procent. Het betreft enkel de studiekost tot goedkeuring voorontwerp (35 procent). Daarna wordt het dossier overgedragen naar Aquafin in de vorm van een Lokaal Pact 5 en kan de stad de terugbetaling bekomen van de studiekosten.

Ontwerpkost lager

Het is niet haalbaar om een ander studiebureau voor de opmaak van het rioleringsontwerp in te schakelen. Door de rioleringsstudie toe te vertrouwen aan hetzelfde studiebureau van de wegeniswerken zal de ontwerpkost lager zijn. Ook de rioleringsstudie van de Europalaan werd opgemaakt door Sweco. Indien er twee verschillende studiebureaus worden ingeschakeld zal de coördinatie niet optimaal zijn. Aquafin kan de studieopdracht maar overnemen als er met het studiebureau een MLO-overeenkomst bestaat. Studiebureau Sweco werd door Aquafin ook aangesteld voor de opmaak van het ontwerp voor de werken in de Europalaan.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 34.539 euro (0 procent btw). De voorgestelde plaatsingsprocedure voor de aanstelling studiebureau riolering is de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om technische redenen).

Het punt werd unaniem goedgekeurd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.