https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Poperinge stelt dorpenplan voor: “We gaan voor een renaissance van de dorpen”

Schepen Klaas Verbeke, schepen Loes Vandromme en burgemeester Christof Dejaegher.©MICHAEL DEPESTELE MD
Schepen Klaas Verbeke, schepen Loes Vandromme en burgemeester Christof Dejaegher.©MICHAEL DEPESTELE MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

“Onze dorpen hebben recht op bestaan”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Tijdens de gemeenteraad van maandag 25 januari wordt dan ook een lijvig ‘Dorpenplan’ van 60 bladzijden voorgelegd. Het is de eerste keer sinds de fusies dat we werk maken van zo’n dorpenplan.”

In december 2019 werd het meerjarenplan 2020 – 2025 goedgekeurd. Daarin is in heel wat actieplannen en acties sprake van een versterking en verbetering van de infrastructuur en gebouwen in de Poperingse deelgemeenten, dorpen en woonkernen. “Er zal geïnvesteerd worden in nieuwe infrastructuur en in de renovatie van bestaande gebouwen, maar er zal ook verkocht, aangekocht, geruild of waar het moet onteigend worden”, aldus de burgemeester.

Het meerjarenplan 2020 – 2025 is het belangrijkste bestuursdocument van de lokale overheid. Toch is het niet altijd eenvoudig om in de hoeveelheid aan acties de gemeenschappelijke achterliggende visie terug te vinden. “Maar die is er wel degelijk. Het schepencollege besliste om wat onze deelgemeenten en dorpen betreft voor het eerst een dorpenplan op te maken met als subtitel ‘beleidsplan ter versterking van het dorpsleven’”, vertelt schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Dalende inwonersaantallen

Het plan steunt op een grondige analyse van de bevolkingscijfers doorheen de voorbije jaren. De algemene maatschappelijke evolutie tekent zich ook in Poperinge meer en meer af, en op een aantal punten zelfs iets sterker dan elders in Vlaanderen. De globale veroudering en de gezinsverdunning blijken onmiskenbaar uit die cijfers. “De oudste bevolking woont in het hartje van de stad ( door de woon-zorgcentra en vele appartementen, red. ), maar zowat alle deelgemeenten zijn gemiddeld ‘ouder’ dan de andere woonbuurten/wijken. Het duidelijkst is dat de stadskern de voorbije twintig jaar sterk aangegroeid is in inwoners (van 12.600 in 2004 naar 13.600 nu) en dat alle deelgemeenten (met Reningelst als uitzondering) dalen in inwonersaantallen. Hoe dichter men gaat naar de Franse grens, hoe ouder de bevolking. Op ruimtelijk vlak blijkt dan weer dat de woonprojecten in de dorpen moeilijker van de hand gaan dan in de stadskern. De verkavelingen in de stad ( Bommelbilk, Permekeplein, Rederijkerswijk en Matexi, red. ) zijn bijna alle uitverkocht. Die in Proven (duurste), Watou (goedkoopste) en Krombeke verkopen traag. In alle deelgemeenten samen wonen nu zowat 6.100 mensen”, aldus schepen van Bevolking Loes Vandromme (CD&V)

Renaissance van de dorpen

Het stadsbestuur maakte een uitgebreide analyse van de sterktes en zwaktes van het leven in de dorpen. Grote maatschappelijke evoluties omkeren, is onmogelijk, maar met verschillende acties wil het bestuur een kleine ‘renaissance van de dorpen’ op gang brengen. Het meerjarenplan 2020-2025 van de stad vernoemt diverse investeringen in de vooruitgang van de dorpen. Die acties worden uitgebreid en uitgewerkt in het dorpenplan, dat voor de komende zes jaar geldt.

Dorpskernvernieuwingen maken een belangrijk deel uit van het plan. De grootste vernieuwing is momenteel aan de gang in Reningelst, maar ook voor Haringe, Krombeke, Sint-Jan-ter-Biezen en Watou zijn er middelen voor vernieuwing voorzien. In Abele zoekt het bestuur, op initiatief van het bewonersplatform, mogelijkheden om nieuw openbaar domein te creëren langs het Abeleplein. Dat zal gebeuren door onteigeningen van een krot, een garage en braakliggend land achter een betonnen muur, rechtover de kerk aan de Belgische kant van de grens. De bewoners van Abele krijgen er een ‘droomplein’ met speelruimte, een centrumplein en een parking.

Ijzerkade opwaarderen

In Proven staat een uitbreiding van het bedrijventerrein op de planning. Ook in Roesbrugge staat er heel wat te gebeuren; onder andere de Haringestraat wordt verder gerenoveerd, het jaagpad langs de IJzer wordt aangepakt en de IJzerkade wordt opgewaardeerd. In de gehuchten zijn geen grote werken gepland. ’t Vogeltje werd in 2009-2010 vernieuwd, daar focust het bestuur de komende jaren verder op verkeersveiligheid. In het gehucht Ouderdom in Reningelst wordt een studieopdracht gestart om hemel- en afvalwater te scheiden.

Het stadsbestuur ontwikkelt een nieuwe ruimtelijke visie op de dorpen, door enkele ruimtelijke uitvoeringsplannen te herzien. Er gaat nog meer aandacht naar de waardevolle landschappen en open ruimte. Het RUP voor Watou werd al herzien, Proven staat nu op de planning. Ook de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor Roesbrugge, Callicanes en Reningelst zijn opgestart of starten binnenkort.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten