PFAS vastgesteld bij Renewi in Roeselare, ook andere bedrijven worden nader bekeken

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Ook in Roeselare is men bezig om bedrijven met mogelijk PFAS te onderzoeken. Bij Renewi is de stof al vastgesteld en wellicht volgen er nog bedrijven. Er wordt telkens gekeken naar de best mogelijke maatregelen.

Eddy Demeersseman (Groen) uitte zijn bezorgdheid rond PFAS op het bedrijventerrein in Rumbeke. “Stad Roeselare heeft zoals elke stad een belangrijke taak in de bescherming van haar inwoners: gezondheid, veiligheid en leefbaarheid staan daarbij voorop. Enkele vragen met betrekking tot PFAS en/op het bedrijventerrein in Rumbeke”, aldus Eddy.

“Er werd een zware PFAS verontreiniging vastgesteld op bedrijventerreinen van Renewi. In verschillende andere gemeenten met een vastgestelde PFAS-vervuiling wordt een perimeter gebruikt van 1 km, In Roeselare wordt een perimeter gebruikt van 500 meter. In vele gemeenten wordt naar aanleiding van de vastgestelde PFAS vervuiling aan de inwoners woonachtig binnen die perimeter van 1 km een gratis bloedanalyse aangeboden. Is Roeselare dit ook van plan? Er is daarnaast ook een lopende vergunningsaanvraag van Desotec voor een oven met nieuw procedé waarbij PFAS verwerkt wordt. Ook stad Roeselare verleende trouwens negatieve adviezen. toch wordt er al gebouwd op de site in voorbereiding van deze nog niet vergunde ovens. Wat zal stad Roeselare ondernemen ten aanzien van deze overtreding?”

Maatregelen

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): “De Vlaamse overheid heeft ons gevraagd om twee dingen te doen. Enerzijds oplijsten waar de brandweer actief is en ook waar er oefenterreinen liggen. Ten tweede hebben we alle bedrijven moeten doorgeven waarbij we vermoeden hadden dat er binnen het bedrijfsproces PFAS aanwezig was. Renewi is daar een voorbeeld van. Bij vernieuwing van vergunningen en opvolgingsonderzoeken moeten zij ook systematisch PFAS meenemen bij de parameters met oog op een milieuvergunning. Daaruit blijkt dat er hoge waarden genoteerd worden. Samen met OVAM wordt nu bekeken hoe ze die waarden naar beneden kunnen krijgen en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Momenteel zijn ze bezig met bijkomend onderzoek. Het zal niet het enige en laatste bedrijf zijn waar er maatregelen komen.”

“Wat Desotec betreft zijn we als stad tegen oven vijf, omdat we er al heel wat problemen waren met oven vier. De provincie heeft dit niet gevolgd en een vergunning afgeleverd. Ook minister Demir heeft een vergunning toegekend. Daarna zijn we naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt, maar dit is niet opschortend. Dat betekent dat de werkzaamheden ondertussen gewoon kunnen plaatsvinden. In die procedure hebben wij ons ook verzet tegen over vier, omdat er betere meetresultaten moesten zijn. Die waren er niet. Daarom zijn er nu bijkomende maatregelen getroffen bij oven vier.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier