Oppositie vraagt meer transparantie over circulatieplan Rumbeke, schepen Griet Coppé belooft vergadering met fractieleiders

Schepen Griet Coppé in de Maria's Lindestraat.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Schepen Griet Coppé in de Maria's Lindestraat.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Wouter Vander Stricht

Het burgerpanel in Rumbeke werd voor een derde (dit keer wel virtueel) samen geroepen, maar ook de oppositiepartijen hadden graag meer inzage gehad in de plannen met het circulatieplan in Rumbeke. Er komt eerstdaags een vergadering met de fractieleiders, bleek uit het antwoord van schepen Griet Coppé.

Eddy Demeersseman (Groen) had als gemeenteraadslid en Rumbekenaar ook weet van het burgerpanel dat was samen gekomen met betrekking tot het circulatieplan in Rumbeke. “Daar kregen de deelnemers meer info rond de resultaten van het verkeersonderzoek, het sluip- en vrachtverkeer,… Ook de verkeerskundige toetsing van de scenario’s op basis van het verkeersonderzoek werden er besproken. Ondertussen hebben enkele burgers uit dat panel – wat hun goed recht is – ook info gedeeld op de sociale media. Maar we moeten vaststellen dat de gemeenteraad, noch in de commissie, noch in de raad, werd geïnformeerd. Zou het geen goede zaak zijn dat de achterliggende studies, de presentaties en de verslagen van het burgerpanel per direct ter beschikking gesteld worden van de gemeenteraadsleden? En dat dit thema zo snel als mogelijk geagendeerd op de bevoegde commissie? En wanneer wordt het besluitvormingsproces afgerond?”

Ook Lieve Lombaert (N-VA) had vragen bij infodoorstroming naar de gemeenteraad . Ze had ook nog heel wat vragen. Wanneer wordt deze presentatie ter beschikking gesteld aan het burgerpanel en aan de gemeenteraadsleden? Wanneer zal er open gecommuniceerd worden met de bewoners van Rumbeke over het circulatieplan? Wanneer komt er een referendum voor de bewoners van Rumbeke over het circulatieplan in Rumbeke?

Schepen Griet Coppé (CD&V): “We hebben in september 2019 met de fractieleiders afgesproken dat de stand van zaken over het circulatieplan telkens op het eerstvolgende fractieoverleg zou voorgelegd worden. Er is een participatietraject via drie workshops, telkens in groepjes van 20. De eerste workshop kaartte de problemen aan met het verkeer in Rumbeke. Op de tweede workshop mochten de participanten zelf oplossingen naar voor schuiven. De derde workshop op 7 januari jl. kon men kennis nemen van de verkeerstellingen. De eerste fase, verkennings- en onderzoeksfase, is nu pas achter de rug. Er komt nu eerst een terugkoppeling met de fractieleiders en dan een terugkoppeling naar de commissie.”

Gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue (Open VLD): “Ik ga de zes fractieleiders uitnodigen voor een toelichting over het circulatieplan. Een uitnoding mogen zij deze week nog verwachten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.