Jan Halewyck is een nieuw gezicht in de gemeenteraad

Jan Halewyck is in de gemeenteraad de opvolger van Christoph Deraeve.© PC
Jan Halewyck is in de gemeenteraad de opvolger van Christoph Deraeve.© PC
Redactie KW

Jan Halewyck kwam door de vele wissels bij CD&V in de gemeenteraad terecht. Hij is de opvolger van Christoph Deraeve. “Ik hoop vooral dat de coalitie soepel draait, anders dreigen we aan de eindmeet met lege handen te staan”, vertelt de Poelkapellenaar.

Jan Halewyck (46) is gehuwd met Leen Lauwers, die afdelingshoofd is van de dienst ruimtelijke ordening in Moorslede en voorzitster van Gecoro, en vader van Gust (13) en Marte (9). Beroepshalve is hij consulent melkvee bij de Boerenbond. “Mijn ouders waren melkveehouders in De Haan”, vertelt Jan. “Thuis kregen we de Boerenbond en CD&V met de moedermelk mee. Toen we ons in 2008 in de Bruggestraat Poelkapelle vestigden, hebben we ons meteen ingeschakeld in het verenigingsleven. Ik zet me in voor het kermiscomité en de Landelijke Gilde. Ik kan mijn gading vinden door te fietsen bij Tandje Bie of te lopen.”

Mensen ontmoeten

In de voorbije legislatuur zetelde Jan in de OCMW-raad. “Door verschuivingen ben ik eerder door opvolging terug in de Raad voor Maatschappelijk Werk (RMW) terechtgekomen. Met het terugtreden van mijn dorpsgenoot Christoph Deraeve uit de actieve politiek zetel ik nu in de gemeenteraad. Ik hunker in de post-coronaperiode om terug de inwoners te kunnen ontmoeten. Problemen detecteren en proberen oplossingen te bieden: daar willen we als CD&V voor staan.”

Het draaiboek om snel te schakelen in het wzc heeft z’n vruchten afgeworpen

“Voor de opvolging van het coronavirus in het woonzorg De Boomgaard kan ik alleen maar een dikke pluim geven aan het personeel om covid-19 buiten te houden. Geluk moet je afdwingen. Enkele jaren terug met de komst van het norovirus greep het woonzorgcentrum de infectieziekte aan om kennis en een draaiboek op te stellen om snel te schakelen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen voor alle bewoners.”

Thuiszorg

“Ik pleit voor samenhang in de coalitie en hoop dat de samenwerking tussen CD&V en N-VA soepeler loopt. Anders riskeren we als partijen op het einde van de legislatuur met lege handen achter te blijven. Daarom acht ik het akkoord voor de uitbreiding van de zorgcampus De Boomgaard echt belangrijk. Op de eerste plaats moet er ingezet worden op thuiszorg. Dat kan vooral door het optimaliseren van het centrum voor dagverzorging en het dienstencentrum. We hebben ook voldoende kamers nodig, want onze wachtlijst van eigen inwoners blijft groot. De kosten moeten uiteraard onder controle gehouden worden. Bouwkosten kunnen stijgen en dalen. Het belangrijkste is dat we de handen aan de ploeg slaan voor een zorgtoekomst in een vergrijzende gemeente.”

Daarnaast hoopt Jan Halewyck ook zijn steentje te kunnen bijdragen tot het verbeteren van de fietspaden. “Dat ligt me na aan het hart. Op de eerste plaats de rijbaan tussen Poelkapelle en Langemark. De fietsinfrastructuur tussen Langemark en Zonnebeke wordt ook aangepakt. Hetzelfde geldt voor de sportsite. Daar is nood aan een totaalaanpak. Het belangrijkste is dat we nu al weten wat alle ambities zijn. Nu kunnen we plannen en vooruit gaan”, besluit Jan Halewyck.

(PC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.