Hevige politieke discussie tijdens de Brugse gemeenteraad

Pas na het Cactusfestival wordt het Minnewaterpark heraangelegd. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Tijdens de gemeenteraad maandagavond had niet alleen oppositieraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) maar ook voorzitter Annick Lambrecht (Vooruit) felle kritiek op de plannen voor de herinrichting van het Minnewaterpark: “Er is onvoldoende rekening gehouden met de wensen van de buurtbewoners.”

De Brugse gemeenteraad begon erg sereen, met één minuut stilte voor het gemeenteraadslid Heidi Hoppe (Vooruit), die eind vorig jaar onverwacht stierf. Nadien legden drie nieuwe raadsleden de eed af: Barbara Roose (Vooruit) als opvolgster van de overledene, Katrien Cattoor (Groen) als tijdelijke stand-in voor partijgenote Charlotte Storme en Arnold Bruynooghe (VB) die Sandra Deschuyter vervangt.

De opheffing van de mondmaskerplicht in de hoofdwinkelstraten en op de markten kon op ieders goedkeuring rekenen. Maar gaandeweg ontwikkelde zich een heftig politiek debat, dat culmineerde in een dispuut over de heraanleg van het Minnewaterpark. Met buurtbewoners Pol Van den Driessche (N-VA) en Annick Lambrecht (Vooruit) in de hoofdrollen. Zij vrezen voor nog meer nachtelijke overlast door jongerenbendes, als er een ontmoetingsplek gecreëerd wordt.

“De recente gang van zaken is onaanvaardbaar”, verklaarde Pol Van Den Driessche. “In december 2020 organiseerde het stadsbestuur een bevraging over de ontwerpplannen voor de heraanleg van het Minnewaterpark. In de brede buurt werden kleurrijke folders gepost en in het park zelf werd zowaar een tijdelijke antwoordbus geplaatst. Inspraak gegarandeerd, leek het. Terecht in een moderne democratie.”

Schijnvertoning

“Alleen bestaat er natuurlijk pas écht inspraak als men ook echt rekening houdt met de meningen van de bevraagde burgers. Als men eerlijk naar hen luistert”, vervolgde het oppositielid.

“Anders is het een schijnvertoning en tamelijk hypocriet. Nog duidelijker gesteld: het kan niet dat het college een plan doordrukt zonder rekening te houden met de meningen, visies en zorgen van Bruggelingen die zich de moeite getroosten de enquête in te vullen.”

Pol Van Den Driessche hekelde ook de dure kostprijs van de heraanleg: “Er zijn herstellingen aan de wandelpaden nodig en hier en daar mag er wat worden opgefrist. Maar voor 660.000 euro? En u plant op die plek van het dambord een ellipsvormige ontmoetingsplek. Met de historiek van de voorbije maanden in het achterhoofd – en liefst 200 politie-interventies – is dit vragen om problemen.”

Het oppositieraadslid kreeg onverwachte steun van Annick Lambrecht (Vooruit), die net als Pol Van den Driessche in de buurt van het Minnewaterpark woont, maar wel tot de politieke meerderheid behoort.

Geen feedback

Annick Lambrecht stelde maar liefst zeven pertinente en kritische vragen aan schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Zo laakte zij het ontbreken van een buurtvergadering: “Waarom kregen de buurtbewoners geen feedback na hun opmerkingen? De buurt eiste expliciet om geen ontmoetingsplek met banken en ligzetels te creëren op de plek van het dambord …”

Raadslid Karin Robert (Groen) vond het jammer dat haar voorstel voor een regenboogbank niet geselecteerd werd. En Sandra Wintein (Vooruit) protesteerde tegen het feit dat ze geen antwoord kreeg op haar schriftelijke vraag.

Corona

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) reageerde gepikeerd op die kritiek, zeker omdat die ook van gemeenteraadsleden van de meerderheidspartijen kwam.

“Sommigen vergeten dat er in coronatijd geen normale inspraakprocedure kon gevolgd worden. Dus hebben we de inspraak schriftelijk en online georganiseerd. In totaal hebben we 60 reacties van buurtbewoners gehad. We hebben hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden.”

“Daarnaast hebben we overleg gepleegd met Onroerend Erfgoed, omdat het park zich in een Unesco Werelderfgoedzone bevindt en met de organisatoren van het Cactusfestival.”

Sober

“Op basis van de opmerkingen van de buurt zijn de wandelpaden enigszins aangepast en wordt het ontmoetingsplein verkleind en erg sober uitgewerkt. We realiseren wel een pleintje aan het water met petanqueveld.”

“Op Valentijntjesdag worden de aangepaste plannen voorgesteld alvorens aan de gemeenteraad voorgelegd te worden. Er is dus wel inspraak geweest. Wie het tegendeel beweert, liegt!”

“Jammer dat de heraanleg van het Minnewaterpark pas na de zomer kan starten”, besloot Mercedes Van Volcem. Waarop Pol Van Den Driessche fel protesteerde tegen het feit dat hij zomaar van leugens beticht werd… (Stefan Vankerkhoven)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.