Wie moet hier nu de elektriciteitsfactuur betalen?

Schepen Véronique Buyck.© (Foto JCR)
Schepen Véronique Buyck.© (Foto JCR)
Redactie KW

Rudy Debusschere van Samenplus wil dat het gemeentebestuur de elektriciteitsrekening betaalt van de verenigingen die een eigen lokaal hebben. “De gemeente betaalt wel de energiefactuur van de verenigingen die in een gemeentelokaal vergaderen en samenkomen”, zegt hij.

“Verenigingen die een eigen lokaal hebben dat niet van de gemeente is, zijn dan benadeeld. Eigenlijk zou de gemeente die energiefactuur extra moeten betalen”, stelde Rudy Debusschere.

“Het blijft toch altijd een wikken en wegen wiens factuur men al of niet moet betalen”, repliceerde burgemeester Karlos Callens (Groep 82). “Moeten we de elektriciteitsfactuur betalen van een vereniging die in haar lokaal een bar heeft en dus eigen inkomsten heeft? We zullen dat herbekijken. En als er verenigingen zijn die daarom vragen, dat ze dat komen vragen.”

Fietssuggestiestroken

Veerle Dejaeghere (Samenplus) wou meer duidelijkheid over de breedte van de fietssuggestiestroken. “Die kunnen 1,70 tot 2 meter breed zijn”, zei ze. “Hoe breed zullen die in Ardooie zijn?”

“De gemeente zal fietssuggestiestroken aanleggen waar het mogelijk is en rekening houden met de breedte van de weg”, aldus de burgemeester. “Te brede fietssuggestiestroken kunnen ervoor zorgen dat er onvoldoende plaats is voor de auto’s. Dat kan tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden”, voegde schepen van Openbare Werken Krist Soenens (Groep 82) er nog aan toe.

Onafhankelijk raadslid Chantal Vande Vyvere drong nog eens aan bij het schepencollege om bij het verslag van de gemeenteraadszitting de eventuele bijlagen mee te sturen. “Ik had dat in de vorige zitting al gevraagd, maar dat is nog niet gebeurd”, zei ze. Schepen van Communicatie Véronique Buyck (Groep 82) haalde er het reglement bij. “Ieder raadslid heeft inzage in de documenten, maar als het over grote dossiers gaat zoals de rioleringsplannen gaat dat over een hele stapel documenten en is dat praktisch moeilijk realiseerbaar voor de administratie in het gemeentehuis.” Chantal Vande Vyvere repliceerde dat het vooral om de kleine bijlagen gaat. Het raadslid deed ook haar beklag over het laat versturen van de verslagen van het schepencollege: “Er zijn telkens twee schepencolleges gepasseerd vooraleer wij een verslag krijgen.”

“Ik vroeg bij het verslag van de vorige zitting een bijlage aan en kreeg die al een half uur later”, voegde Rudi Debusschere er nog aan toe. “Alleen zou er in het verslag moeten staan dat er bijlagen bijhoren en dat staat er niet bij.”

Neutraliteit

Chantal Vande Vyvere haalde ook dit aan: “Moet de voorzitter van de gemeenteraad niet het woord vragen als hij zelf commentaar of een persoonlijke mening wil geven over een bepaald agendapunt?” “Aan wie moet hij dat dan vragen”, repliceerde de burgmeester.

Dat kan misschien een interessante discussie opleveren over de neutraliteit van een gemeenteraadsvoorzitter, bij uitbreiding in heel Vlaanderen. (IB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.