https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Wat als Roeselare te maken krijgt met een waterbom?

Een beeld van de verwoestingen door de ‘waterbom’ in Pepinster. Is Roeselare voorbereid? Dat wil Eddy Demeersseman weten. (foto Belga) © Eric LALMAND BELGA
Thomas Dubois

Stad Roeselare heeft een impactstudie besteld om de gevolgen bij een eventuele waterbom in kaart te brengen. Op basis daarvan zullen eventuele verdere stappen genomen worden. Al heeft de stad al grote stappen gezet. “Maar als er op 6 uur tijd 200 liter water valt, dan is en blijft er grote kans op overlast”, aldus schepen Marc Vanwalleghem.

Wat als Roeselare te maken krijgt met een waterbom zoals afgelopen zomer in de Ardennen over zicht krijgt? Eddy Demeersseman (Groen)vroeg het zich af op de gemeenteraad maandagavond. “Wat als Roeselare deze zomer 200 liter water per vierkante meter in twee dagen over zich heen kreeg. Zoals de zware regenval (een waterbom) deze zomer in de Ardennen?”

“Algemeen wordt aangenomen dat deze zware uitzonderlijk regenval rechtstreeks gekoppeld is aan de opwarming van het klimaat. De kans op vergelijkbare regenbuien (waterbommen) ook in Roeselare wordt aanzienlijk groter, meer zelfs het is nu al een realistisch scenario.”

Het is volgens Eddy Demeersseman misschien onvoldoende geweten en ingeschat Roeselare in een dal (een vroeger moeras) ligt. Een dal, waar verschillende beken uitmonden in de Mandel. “Oorspronkelijk was Roeselare een (open) en natte plek met riet in het bos. Intussen hebben we de beken ingekokerd, is het moeras drooggelegd en zijn we duchtig de laatste beekvalleien aan het volbouwen. Ons van geen kwaad bewust?”

“Stad Roeselare heeft een gedegen klimaatadaptatieplan opgemaakt. Maar er worden geen of een te beperkt aantal concrete acties aan gekoppeld. Er wordt voor 2024 vooral verwezen naar het bestaande bestuursovereenkomst en meerjarenplan. Na 2024 steekt één en ander nog te veel in de sfeer van ideeën en voorstellen. In dit klimaatadaptatieplan is geen concrete simulatie van een toekomstige vergelijkbare waterbom op en rond Roeselare gebeurd. De Roeselaarse burger krijgt dus geen antwoord op de volgende vragen: Zijn de voorstellen verregaand genoeg? Zijn ze een oplossing op de te voorspellen problemen? en worden ze snel en breed genoeg gerealiseerd? Wat als de waterbom valt?”

“Elk inwoner van Roeselare heeft het recht op duidelijke informatie en een correcte inschatting van de situatie. Voorkomen is volgens Groen Roeselare beter en goedkoper dan genezen. We moeten d duidelijk in beeld krijgen wat het gevaar is. We moeten duidelijk weten hoe we dit kunnen voorkomen. En we moeten zo snel mogelijk beslissingen nemen en tot actie overgaan.”

“We hopen dat er snel een concrete en wetenschappelijk gevalideerde impactstudie kan plaatsvinden voor een scenario waarbij respectievelijk op korte termijn 150 en 200 liter water per vierkante meter in en om Roeselare valt. Op basis hiervan een evaluatie maken en eventuele middelen voorzien op basis hiervan.”

Grote stappen gezet

Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V): “We zullen voor oplossingen zorgen. Ik ben geen voorstander van grote studies. Ik ben schepen sinds 2006 en sindsdien is er al heel veel gebeurd. Bij een bui van 40 liter hadden we toen overstromingen. Dan hebben we heel wat werken uitgevoerd. Tien jaar geleden konden we 80 liter verwerken door de genomen maatregelen. Daarna hebben we nog meer acties ondernomen, bufferbekkens aangelegd, enz. We hebben overstromingskaarten en op basis van de weersvoorspellingen kunnen we ingrijpen en voorzorgen nemen. Dat neemt niet weg dat we geen impactstudie zullen doen en op basis daarvan zullen we kijken welke extra aanpassingen we kunnen doen. Maar als er 200 liter valt op korte tijd, dan zal ook Roeselare onder water staan, afhankelijk van de termijn. Maar dat wil niet zeggen dat we geen inspanninge zullen blijven doen, bij ieder project bekijken we wat mogelijk is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.