Stad Roeselare werkt aan oplossing voor parkeerdruk in Steenstraat door bouw nieuwe sporthal

© Foto’s Bildt.bvba-architectenbureau.
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

In navolging van de uitbreidingsplannen van SBS De Brug, waren er verschillende vragen over de mobiliteit rond de school. Zo hekelen de buurtbewoners van de Steenstraat het gebrek aan participatie over de komst van een schoolstraat. Klopt niet, klinkt het bij de stad. Wel zijn ze niet doof voor de opmerkingen, er wordt aan een oplossing gewerkt.

Op de site van de Stedelijke Basisschool De Brug langs de Brugsesteenweg in Roeselare zijn grootschalige werken op til. De school wordt uitgebreid met een voor- en naschoolse kinderopvang, een sporthal en twee kleuterklassen. Daarnaast wordt het terrein onthard en komt er een groene speelplaats. Het is de bedoeling dat de werken, die in totaal zo’n 3,5 miljoen euro kosten, tegen september 2023 af zijn.

Leer hier meer over.

Het item kwam ook op de gemeenteraad. Frederik Declercq (N-VA) had als eerste een bemerking. “Het is een meerwaarde voor de school, een mooi project. Toch enkele vragen. Het gaat om de uitbreiding van een basisschool en dat brengt ons tot de capaciteit van de basisscholen in Roeselare. In de capaciteitsmonitor lezen we dat er extra capaciteit moet voorzien worden, het gaat om 776 plaatsen. Halen we dat?”

Schoolstraat

“De site wordt ontsloten door de Steenstraat. De bewoners vrezen dat de parkeerdruk in de straat zal toenemen, onder meer door de komst van de sporthal. Is die vrees terecht en hoe komt u hieraan tegemoet? Er loopt ook een proefproject schoolstraat. Wat zijn de bevindingen hiervan en wanneer volgt een evaluatie? Hoe zullen de bewoners van de straat hierbij betrokken worden? Tot slot kan de Steenstraat misschien meegenomen worden in de heraanleg, die ligt er nu lamentabel bij.”

Ook Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) kwam aan het woord. “De buurt probeert al een hele tijd contact op te nemen met de stad rond hun bezorgdheden, maar ik heb de indruk dat ze geen gehoor vinden. Wordt daar rekening mee gehouden, zeker wat betreft schoolstraat.”

Extra capaciteit

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): “In 2018 bleek dat we 776 extra plaatsen nodig hadden. Op vandaag is er op basis van dat cijfer gebouwd geweest, door de scholen over de drie verschillende netten heen. Elke drie jaar is er een nieuw capaciteitsonderzoek, waarvan we in december de resultaten krijgen. Op basis daarvan krijgen we een capaciteitscijfer en middelen om eventueel extra plaatsen te realiseren. We zitten op vandaag met een aantal probleemplekken. Onder meer in de Spanjeschool, maar ook in Rumbeke en de omgeving van de Gitsestraat. Het is afwachten wat het nieuwe cijfer brengt, welke middelen we krijgen en hoe we dan verspreid over de stad nieuwe infrastrucuurprojecten kunnen opzetten.”

“Het klopt niet dat de buurt niet betrokken geweest is. Er was een infomarkt, men is deur aan deur geweest, er waren infoborden, de ouderraad nam initiatief, enz. Dus om nu te zeggen dat er niets is gebeurd, dat is zeker geen waar. Het was niet evident in volle coronatijd, maar er was zeker aandacht voor participatie.”

Parkeerdruk

Schepen Griet Coppé (CD&V) ging dieper in op de mobiliteitsproblemen. “De vragen van de Steenstraat zijn niet nieuw. Wat de mobiliteit betreft was er heel wat participatie. Met de sporthal en de wijziging van de grootte van de school is het voor de Steenstraat wel een aanpassing. Vroeger was de hoofdingang aan de Brugsesteenweg. Op vraag van de ouderraad is bekeken geweest om stromen tussen fietsers, voetgangers en auto’s te scheiden. De ingang Steenstraat wint zo aan belang. Er ligt nu een voorstel op tafel om in de Steenstraat bewonersparkeren in te voeren. Zo wordt de straat exclusief voorbehouden voor de bewoners. Er zijn voldoende mogelijkheden voor anderen om te parkeren in de buurt, onder meer gratis op de parking van AZ Delta.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.