Stad Roeselare heeft al 52 laadpalen en wil dat aantal nog flink uitbreiden

In het Roobaertpark werd onlangs de eerste laadpaal ingehuldigd. (foto SB)© Stefaan Beel
In het Roobaertpark werd onlangs de eerste laadpaal ingehuldigd. (foto SB)© Stefaan Beel
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Stad Roeselare kijkt vooruit en heeft een toekomstplan voor laadpalen, zo blijkt op de Roeselaarse gemeenteraad. Momenteel zijn dat er 52, maar dat moeten er nog een pak meer worden. Zowel in het publieke domein, als binnen de nieuw te realiseren projecten.

“Minister Bart Somers wil tegen 2030 66.000 laadpalen in de steden en gemeenten. Dit om het wagenpark mee te helpen vergroenen. Het komt er vooral op neer dan salariswagens elektrisch gaan. Momenteel kloppen we af op slechts 9.000 laadpalen, wat betekent dat er een serieuze inspanning wordt verwacht, hij denkt aan parkings van winkels, bedrijven, opritten van particulieren, enz. Hij vraagt aan lokale besturen om een actieplan op te maken en wil dit plan ook ondersteunen”, stelt Gerdi Casier (Vooruit) maandagavond op de gemeenteraad.

Enkele weken geleden werd er nog een laadpaal ingehuldigd in het Roobaertpark , daarmee neem de stad een voortrekkersrol. “Hoe ziet het plan van aanpak eruit? Hoe denken we de laadpaleninfrastructuur uit te breiden? Is er zicht op noodzakelijke aantallen en/of beschikbare plaatsen?” Ook Bart De Meulenaer (N-VA) had een vraag in die optiek, meer bepaald over de kabel die bij het opladen eventueel over de stoep ligt. Roeselare is een van de weinige steden waar dit toegelaten is. “Maar wie is er verantwoordelijk als er iets gebeurt?”

Tom Vandenkendelaere (CD&V) ging hier verder op in. “Voor open of halfopen bebouwingen stelt het probleem van een groeiend aantal laadpunten zich minder, maar voor rijwoningen en appartementen kan dit een impact hebben op het openbaar domein. Zo stellen er zich enkele praktische vragen die, zoals wel vaker gebeurt, in het bakje van het lokale beleid belanden en ook in ons zogenaamde laadpalenplan zullen moeten aan bod komen. Bijvoorbeeld: wat met laadkabels die over voetpaden lopen, wat met straten waarin beurtelings geparkeerd wordt, wat met het uitzicht van al die verschillende modellen van laadpunten en -palen en wat met de te volgen procedure om laadpunten te mogen installeren bij iemand thuis, zeker in het geval ze deze publiek maken en dus kunnen uitbaten? Heeft de stad hier een visie op en ziet zij nog uitdagingen die zij tegen 2022 nog wil aanpakken?”

Schepen Griet Coppé (CD&V): “Binnen het bestuursakkoord hebben we al vijf punten rond elektrisch vervoer opgenomen. Het aantal laadpalen wordt uitgebreid, in de schoot van Midwest maken we een regionaal mobiliteitsplan met aandacht voor de e-mobiliteit en in het stedelijk klimaatplan willen we 100 procent klimaatneutraal zijn”, klinkt het kort opgesomd. “Sindsdien is er op Vlaams als federaal niveau een en ander gewijzigd. Allemaal zaken waar we rekening mee moeten houden.”

“We volgen de evoluties op de voet. Tot nu toe hebben we al 52 publieke laadpalen, met twee laadpunten per paal. Wat de kabels over de stoep betreft, evolueren we mee en nemen we stappen wanneer nodig om de veiligheid te garanderen. Wat de laadpaalinfrastructuur betreft willen we meer laadpalen op het publieke domein, moeten laadpalen geïmplementeerd worden bij projecten zoals verkavelingen, maar we bekijken ook of we bij huidige veranderingen, zoals de renovatie van SBS De Brug, ook geen extra laadpunten kunnen voorzien.”

“Daarnaast hebben we de semipublieke infrastructuur, zoals bij de supermarkten, moeten we onderzoeken hoe mensen tijdens de openingsuren kunnen laden. Tijdens de openingsuren, maar ook daarna.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.