Nieuwe gezichten in de raad: Katrien Cattoor (Groen) en Arnold Bruynooghe (VB)

Katrien Cattoor. (gf)
Stefan Vankerkhoven

Eind deze maand leggen twee ‘nieuwe’ gemeenteraadsleden de eed af in de gotische zaal van het stadhuis: Katrien Cattoor (Groen) en Arnold Bruynooghe (Vlaams Belang). Voor laatstgenoemde is het in de herfst van zijn leven een terugkeer naar de gemeentepolitiek.

Katrien Cattoor (49) vervangt bij Groen tijdelijk haar partijgenote Charlotte Storme. Die liet aan Annick Lambrecht, de voorzitter van de gemeenteraad, weten tijdelijk verlof te nemen uit haar mandaat. “Charlotte doet dit om persoonlijke redenen, om zich de komende tijd optimaal te kunnen wijden aan de zorg voor een familielid. De precieze duur van dit verlof is momenteel niet in te schatten, maar haar afwezigheid zal zeker drie maanden duren”, verduidelijkt Raf Reuse, de fractieleider van Groen.

Eerste opvolger

Charlottes stand-in Katrien Cattoor behaalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen vanop de zesde plaats 767 voorkeursstemmen. Dat waren er amper 13 minder dan Karin Robert en slechts 40 minder dan Charlotte Storme, die wel rechtstreeks verkozen werden. Op basis van de voorkeurstemmen werd Katrien Cattoor de eerste opvolger, zodat ze nu haar entree maakt in de raad. Katrien woont in de Brugse binnenstad en is economist van opleiding. Ze werkt voor Hogeschool VIVES in de studiegebieden Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en Gezondheidszorg. “Het groene en sociale gedachtegoed leerde ik kennen tijdens mijn humaniora in het Sint-Jozefinsintituut”, verduidelijkt ze.

Voor Katrien Cattoor was het een bewuste keuze “zowel praktisch als ecologisch” om in 2015 met haar kinderen naar het centrum van Brugge te verhuizen. En waarop wil ze zich als gemeenteraadslid focussen? “Alle maatschappelijke topics interesseren mij, maar mijn vijf eigen stokpâardjes zijn zero waste, sport, jongeren, efficiëntie en deeleconomie.”

Zelf verplaatst Katrien Cattoor zich met de fiets, de bus of met een gedeelde Cambio-wagen. Haar hobby’s zijn zwemmen in het stedelijk zwembad en lopen langs de Vesten.

Arnold Bruynooghe. (gf)
Arnold Bruynooghe. (gf)

Provincieraadslid Arnold Bruynooghe (70) keert in de herfst van zijn politieke leven terug naar de gemeenteraad als vervanger van Sandra De Schuyter, die ontslag neemt om persoonlijke redenen.

“Sandra verlaat de partij niet, ze blijft bestuurslid. Ze was vooral actief achter de schermen, maar als fractie konden wij altijd op haar toewijding, medewerking en inzet rekenen”, zegt fractieleider Stefaan Sintobin.

Financiële dossiers

Arnold Bruynooghe studeerde aan het Sint-Leocollege en nadien bedrijfseconomie aan de UGent. Hij gaf van 1975 tot december 2011 les aan het Sint-Pieterscollege in Blankenberge en van 1991 tot juni 2000 aan het HTI in Brugge. In bijberoep was hij jarenlang boekhouder, hij focust zich daarom als politicus ook graag op de financiële dossiers.

Bijgevolg zal hij, net als vroeger, vooral de stadsbegroting kritisch onder de loep nemen. Maar ook toeristische dossiers genieten zijn interesse, gezien hij in de raad van bestuur van Westtoer zetelt.

Arnold Bruynooghe was van 1968 tot 1976 lid van de Volksunie, eind de jaren 90 trok hij naar het Vlaams Belang. Hij was al gemeenteraadslid van 2006 tot 2012 en van 2014 tot 2018 in opvolging van Agnes Bruyninckx. Bij de jongste verkiezingen rijfde hij 373 voorkeursstemmen binnen en raakte hij nipt niet verkozen. Want dat waren er 18 minder dan Sandra.

“Ik herbegin met volle goesting en zie twee pijnpunten: Brugge is veel minder fietsvriendelijk dan Gent en dan is er de Smedenstraat. Lokale handelaars ruimen plaats voor niet-Europese winkels en de losliggende kasseien maken van die straat een echte pijnstraat”, aldus nog Arnold Bruynooghe.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.