Motie tegen te dure elektriciteit in gemeenteraad van Vleteren

©Vicente Barcelo Varona
©Vicente Barcelo Varona
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Maandagavond konden de gemeenteraadsleden van Vleteren elkaar na vele maanden eindelijk weer eens fysiek ontmoeten. Bovendien gebeurde dat in de spiksplinternieuwe raadzaal in het gemeentehuis De Sceure. Als toetje kregen ze het bezoek van Miss België Kedist Deltour (23).

Franky Pluym en Marion Vermander (Vleteren Actief) waren verontschuldigd, wegens thuis met covid-19. Het adres van de maatschappelijke zetel van het oude gemeentehuis en het OCMW werden overgebracht naar De Sceure. Het oude gemeentehuis in de Kasteelstraat wordt later dit jaar verkocht.

Te dure elektriciteit

“Er is de jongste jaren heel wat te doen geweest omtrent de ongelijkheid inzake distributietarieven en het duurste tarief van Gaselwest, de distributienetbeheerder voor onze regio. Gaselwest schermt steeds met de uitgestrektheid van onze gebied, waardoor veel meer kabels moeten gelegd worden in onze lange landbouwwegen voor weinig bewoners. Maar daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. Ze moeten het hele systeem herverdelen. De hele zaak werd eigenlijk aan het licht gebracht door Testaankoop.”

“Enkele buurgemeenten stemden hierover reeds moties in hun gemeenteraden. Nu werd een actie opgezet door de gemeente Staden: een brief versturen naar de voorzitter van de VREG, de voorzitter van Gaselwest en de bevoegde minister”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

“Ik stel dan ook voor dat we met onze gemeente deze actie ook ondersteunen, en de drie brieven door alle raadsleden laten ondertekenen. Door samen de krachten te bundelen, hopen we beweging te krijgen in dit dossier”, aldus nog de burgemeester.

Partijgenoot Patrick Gouwy voegde er aan toe dat nog heel wat maatregelen op ons afkomen, zodat het in de toekomst geen zin meer zal hebben het hele huis vol te leggen met zonnepanelen, of warmtepompen te plaatsen. De motie werd dan ook met een krachtige unanimiteit goedgekeurd.

Kerkfabrieken

De rekeningen van de drie kerkfabrieken werden voorgelegd voor advies. De gemeentelijke exploitatietoelage voor St.-Amatus Oostvleteren bedroeg 13.402 euro, voor St.-Martinus 24.491 euro, en voor St.-Rictrudis Woesten 0 euro.

“Die toelagen liggen steeds zowat in dezelfde lijn, en de kerkbesturen houden zich aan onze vraag om het rustig aan te doen. Er is dus steeds een goede verstandhouding”, zei de burgemeester

Mesen en Langemark-Poelkapelle willen toetreden tot de interlokale vereniging Westhoeksportoverleg (WSO). Hiertoe moest er voor de bestuursperiode 2019-2024 een uitbreiding van de overeenkomst goedgekeurd worden. Ook het jaarverslag en de jaarrekening werden goedgekeurd.

Er werden vertegenwoordigers aangeduid voor de vergaderingen van intercommunales. Jonas Vanderhaeghe (Vleteren Actief) vroeg om de dienst Toerisme ook open te houden op zaterdagvoormiddag. “Nu arriveren vele toeristen op vrijdagavond voor een weekendverblijf, en op zaterdag kunnen ze nergens terecht voor informatie. Dan gaan ze maar naar de bibliotheek, waar de werking dan verstoord wordt”, aldus Vanderhaeghe. De burgemeester antwoordde dat zal overlegd worden of dit haalbaar is voor juli en augustus.

Huisnummers

Een andere vraag van Jonas Vanderhaeghe betrof de moeilijke leesbaarheid van huisnummers, of zelfs het ontbreken ervan. “Nochtans is het volgens een politieverordening verplicht dat alle huisnummers duidelijk zichtbaar moeten zijn. Ik kreeg die klacht aangereikt door ambulancediensten. Misschien kunnen we de inwoners hierop eens wijzen in het gemeentelijk krantje”, besloot Vanderhaeghe.

De eerstkomende gemeenteraad is gepland op woensdag 30 juni.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.