IZI Wonen huurt kantoren in Skyline Izegem : “12.000 euro per maand voor tien medewerkers”

© PADI
© PADI
Patrick Depypere
Patrick Depypere Showbizzmedewerker

Tijdens de gemeenteraad in Ingelmunster vroeg raadslid Carine Geldhof (De Brug/N-VA & Open VLD) naar een stand van zaken rond IZI Wonen, dat op zoek is naar een tijdelijke huisvesting voor zijn administratieve diensten. Ze informeerde welke locatie er in aanmerking komt en tegen welke prijs. Burgemeester Kurt Windels reageerde krachtig, richting Jan Defreyne van CD&V-oppositie: “Hoe ga jij dat morgen aan de mensen in de straat uitleggen dat die kantoorruimte zal worden betaald met geld van mensen die een sociale woning huren? Maar liefst 12.000 euro per maand voor tien medewerkers.”

Schepen van Wonen Katrien Vandecasteele (De Brug/N-VA & Open VLD) herinnerde ernaan dat in 2019 Mandelbeek fusioneerde met de Izegemse Bouwmaatschappij. “Samen in één gebouw vertoeven, is belangrijk voor de communicatie, afstemming van protocollen, manier van ondersteuning, woonbegeleiding naar het cliënteel, enz. Op vraag van de burgemeesters van Ingelmunster en Izegem werd gevraagd om een nieuwbouw uit te stellen van de Woonmaatschappijen en een voorlopige oplossing te zoeken. Er zijn concrete plannen. IZI Wonen gaat een kantoorruimte huren bij Skyline in Izegem van 429 m² en dit voor 18,5 m² voor een huurkost op jaarbasis van 115.237,98 euro. Er komt nog een eenmalige kost bij voor de inrichting van de kantoorruimtes van 177.500 euro. Als je dit op jaarbasis berekent en in een scenario van zes jaar is dit 144.851,72 euro per jaar. Omgerekend is dit 12.000 euro per maand”, zucht schepen Vandecasteele.

“Het kan niet de bedoeling zijn en het is ethisch niet juist dat IZI Wonen 12.000 euro per maand aan huurgeld gaat betalen om bureaus te huren met geld van de mensen die huren aan IZI Wonen én met geld van de belastingbetaler. Deze formule is echt te duur en ik heb dan ook tegengestemd in de Raad van Bestuur van 13 april 2021 op basis van dit prijskaartje. Ik kan dit niet in overeenstemming brengen met mijn sociaal geweten. Het geld van een sociale huisvestingsmaatschappij moet worden bestemd voor sociale huisvesting, niet voor luxueuze en veel te duren kantoorruimtes. De Woondienst had ook een nieuw onderkomen nodig. We vonden een pand in de Vaartstraat in Izegem voor 2.500 euro per maand, dit voor 25 werkkrachten. Vandaar mijn vraag om met de gemeenteraad een vraag te richten aan de directie van IZI Wonen om te komen met een nieuw en aanvaardbaarder voorstel.

“Twee kantoren worden verkocht”

Jan Defreyne, CD&V-oppositie, reageerde als volgt: “Als gewezen bestuurder-ondervoorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij heb ik contact opgenomen met het directiecomité van IZI wonen, en enige verduidelijking gevraag. De raad van bestuur van IZI wonen heeft op 13 april de huur van kantoorruimte – 429 m² – in het Skylinepark, Ambachtenstraat 33 te Izegem goedgekeurd, met 8 ja-stemmen en 1 neen-stem van de bestuurder namens de gemeente Ingelmunster. Deze goedkeuring gebeurde na een zeer grondige voorbereiding van dit dossier door de directie, met betrokkenheid van de medewerkers inzake inrichting, en na een uitvoerige toelichting door de directie aan de negen bestuurders. Deze toelichting zal in het verslag van de raad van bestuur van 13 april 2021 opgenomen worden. Hiermee zullen de twee diensten “Klanten” en “Patrimonium” twee jaar na de fusie van mei 2019 op één locatie kunnen gehuisvest worden. Het is de intentie van de raad van bestuur om de twee kantoren te Ingelmunster en te Izegem te verkopen. In een eerste fase enkel het kantoor van Ingelmunster, omdat de burelen van Izegem als tijdelijke opslagruimte en archief zullen behouden worden. Met de opbrengst van de verkoop zal een groot gedeelte van de huur van de komende jaren van het huurcontract 3/6/9 kunnen betaald worden. Twee architecten werden door IZI wonen aangesteld en betaald om studies voor een nieuwbouw te maken voor beide diensten – het SVK en IZI wonen – op verschillende locaties: in Izegem op de hoek van de Vredestraat, in het gebouw van de goederenloods van de spoorwegen, en op een stuk grond van IZI wonen in de Oliekouterstraat in Ingelmunster.”

Tijdelijke oplossing

Het raadslid gaf een opsomming van allerlei vergaderingen, met ook de melding dat er op een vergadering door de burgemeester werd gevraagd om de bouwplannen ‘on hold’ te plaatsen, gezien de aangekondigde vorming van de woonmaatschappijen. “Ondertussen waren reeds heel wat kosten gemaakt voor de studies van de architecten. Er werd gevraagd om een tijdelijke oplossing te zoeken om kantoorruimte te huren en pas later te beslissen omtrent bouwen of kopen van nieuwe burelen. Het directiecomité van IZI wonen legde dit voorstel de week nadien voor aan de raad van bestuur van 13 oktober 2020, die hiermee instemde. Er zou gezocht worden om bureelruimte te huren, en zo tegemoet te komen aan de vraag van de burgemeester. Er was ondertussen reeds een bedrag van 29.040 euro betaald voor de studies van de architecten. De enige mogelijkheid om voldoende bureelruimte te huren in Izegem of Ingelmunster was de Skyline-toren. De kostprijs bedraagt 18,5 euro, per m² en per maand, wat de vergelijking doorstaat met de gemiddelde huurprijs van nieuwe bureelruimten in Vlaanderen, namelijk 25 euro per m² en per maand. De huurprijs bedraagt ongeveer 140.000 euro – 15.000 euro jaarlijkse besparingen, wat neerkomt op een netto-huurprijs van ongeveer 125.000 euro per jaar, met inbegrip van alle kosten. Indien IZI wonen zelf bureelruimte had gebouwd of gekocht, dan zou de jaarlijkse leningslast voor een lening over 20 jaar tussen 155.000 en 218.000 euro per jaar bedragen, wat een stuk meer is dan de huurprijs van 140.000 euro. Zoals gezegd zal deze huurprijs voor het grootste deel gerecupereerd worden door de verkoop van de huidige burelen te Ingelmunster en te Izegem.”

“De sociale bouwactiviteiten zullen door de huur van deze burelen niet in het gedrang komen, integendeel. De financiële impact werd grondig onderzocht. Bovendien werden de laatste jaren te Ingelmunster niet minder dan 66 sociale panden gebouwd of zijn in aanbouw: 29 woningen in de Bruinbeekstraat, 13 appartementen in de Kortrijkstraat ( de voltooiing wordt binnenkort aangevat na vrijgave door de curatoren – faillissement aannemer Verhelst Koekelare, red .), en de 24 appartementen in de Bollewerpstraat. De twee projecten Kortrijkstraat en Bollewerpstraat zijn in totaal investeringen van ongeveer 8 miljoen euro in Ingelmunster! Het directiecomité betreurt dat er een politiek punt van gemaakt wordt om te discussiëren over 125.000 euro per jaar om de medewerkers een deftige werkplek te geven om hun taak naar behoren te kunnen doen, en dit in de eerste plaats om een betere dienstverlening naar de burgers te kunnen bieden. Het directiecomité van IZI wonen betreurt bovendien dat er van uit het gemeentebestuur weinig alternatieven werden voorgesteld om de acute nood aan burelen op te lossen.”

“Ga jij dat uitleggen?”

“Hoe ga jij morgen in de straat gaat uitleggen dat de kantoorruimte van 12.000 euro betaald wordt met geld van mensen die een sociale woning huren? Van mensen die iedere maand opnieuw het geld moeten tellen om hun huur te kunnen betalen. Mensen die leven van een leefloon, mensen die alleen zijn.. Dat betekent 1.200 euro per medewerker en per maand, dat is een prijs van ongeveer twee à drie sociale woningen, gewoon voor kantoorruimte. Gaat u dat morgen doen? Burgemeester Maertens van Izegem is ook absoluut niet te spreken van de werkwijze van het directiecomité. We willen dat iedere euro die in sociale huisvesting wordt aangewend, wordt gebruikt voor sociale huisvesting en niet om luxueuze projecten mee te financieren, laat dat heel duidelijk zijn.” (PADI)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.