Wietse Marchand gaf het voorbeeld van Mechelen. Daar kunnen inwoners een verzoek indienen om een voorstel of vraag van de burger over de stedelijke beleidsvoering en dienstverlening in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad, mits 280 inwoners het verzoek ondersteunen via handtekening. Gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert reageerde positief op de vraag en zal een reglement uitwerken.
...

Wietse Marchand gaf het voorbeeld van Mechelen. Daar kunnen inwoners een verzoek indienen om een voorstel of vraag van de burger over de stedelijke beleidsvoering en dienstverlening in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad, mits 280 inwoners het verzoek ondersteunen via handtekening. Gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert reageerde positief op de vraag en zal een reglement uitwerken."We hebben al een burgerkabinet aangekondigd waarbij er budgetten voorzien worden voor de inwoners zelf om projecten te realiseren. Maar we kunnen nog een stap verder gaan. In verschillende steden en gemeenten krijgen inwoners de kans om, mits het naleven van bepaalde voorwaarden, zelf vragen te stellen in de gemeenteraad", zegt Wietse Marchand."Voorstellen om inwoners te betrekken bij de gemeenteraad zijn zeker waardevol om de werking van de raad verder te moderniseren", reageert gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open VLD). "Op het vlak van modernisering namen we al enkele initiatieven. Er is een nieuwe, meer toegankelijke en open locatie: eerst de cafetaria van het WZC, nu het LDC. We werken met micro's en powerpoints. Via de rubriek mededelingen vragen we het schepencollege proactief te communiceren over bepaalde projecten", klinkt het."Er zijn nog moderniseringen mogelijk. Volgens het gemeentedecreet kunnen inwoners van de gemeente of stad voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad brengen en toelichten. Een en ander is aan bepaalde voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld onderschreven door x-aantal inwoners", stelt Stefaan Reynaert."Ik sprak met het schepencollege af de mogelijkheden op het vlak van reglementen op te lijsten en binnen afzienbare tijd met een initiatief te komen. Een en ander zou volgens mij alvast zeker geen afbreuk doen aan het recht van de raadsleden om vragen te stellen. Zij zijn dan ook verkozen door de Oudenburgenaars en blijven uiteraard de eerste spreekbuis in de gemeenteraad", aldus nog de gemeenteraadsvoorzitter.