Worden kanariepietjes of goudvissen dan mismeesterd in de woonzorgcentra? Of zijn het de bewoners zelf die als beesten worden behandeld?

Niets van dat alles, iemand van Groen heeft zich gewoon vergist bij het kiezen van een titel. De rest van het bericht maakt immers alleen melding van dierenwelzijn in slàchthuizen... en dus niet in rusthuizen.

Groen vindt het op zich goed dat de situatie in de Vlaamse slachthuizen eindelijk wordt doorgelicht, maar uit het onderzoek blijkt dat er nog veel werk is om het dierenwelzijn in de slachthuizen te verhogen. "Nu is het tijd voor concrete actie", vinden ze. "De vele aanbevelingen van het rapport moeten meteen worden toegepast. We vragen minister Weyts prioritair in te zetten op een betere bedwelming van dieren, een korter en diervriendelijk transport van levende dieren, een onafhankelijke positie van dierenartsen, automatische camera's, opleiding van medewerkers en een betere infrastructuur voor de dieren", stelt Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen.

Vanuit het Vlaams parlement wil Groen elke decretale aanpassing steunen die het dierenwelzijn ten goede komt.

Worden kanariepietjes of goudvissen dan mismeesterd in de woonzorgcentra? Of zijn het de bewoners zelf die als beesten worden behandeld?Niets van dat alles, iemand van Groen heeft zich gewoon vergist bij het kiezen van een titel. De rest van het bericht maakt immers alleen melding van dierenwelzijn in slàchthuizen... en dus niet in rusthuizen.Groen vindt het op zich goed dat de situatie in de Vlaamse slachthuizen eindelijk wordt doorgelicht, maar uit het onderzoek blijkt dat er nog veel werk is om het dierenwelzijn in de slachthuizen te verhogen. "Nu is het tijd voor concrete actie", vinden ze. "De vele aanbevelingen van het rapport moeten meteen worden toegepast. We vragen minister Weyts prioritair in te zetten op een betere bedwelming van dieren, een korter en diervriendelijk transport van levende dieren, een onafhankelijke positie van dierenartsen, automatische camera's, opleiding van medewerkers en een betere infrastructuur voor de dieren", stelt Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen. Vanuit het Vlaams parlement wil Groen elke decretale aanpassing steunen die het dierenwelzijn ten goede komt.