Vera Lannoo (CD&V) kijkt met argusogen naar de onderhandelingen tussen de nieuwe coalitiepartijen. "Momenteel wordt er gewerkt aan een bestuursakkoord met een nieuwe meerderheid. Onze bekommernis is wat er met het idee 'Ieper Vredesstad' zal gebeuren", aldus Vera Lannoo. "Vooral over het behoud van de Vredesprijs zijn we bekommerd. Ik wil dan ook dat alle partijen aangeven dat ze bereid zijn hieraan mee te werken."

"Uw oproep onderschrijven wij uiteraard, dat was trouwens ook al onze bedoeling om na te denken over - maar vooral ook op korte termijn stappen te zetten - om die rol van Ieper als vredesstad op te tillen", repliceerde Emmily Talpe (Open Ieper). "Ik verwijs trouwens naar de beheersovereenkomst met Vlaanderen die op de agenda staat van de volgende algemene vergadering van het IFFM. De eerste doelstelling daarin is om in de periode na de eeuwherdenking te focussen op de nawerking en verwerking van de eerste wereldoorlog maar vooral wil men ook vanuit het IFFM de dialoog voeren over oorlog en vrede om en zo staat er letterlijk 'wereldwijd als inspirerend voorbeeld' te gelden. Dat mag gerust ook onze doelstelling zijn voor de rol van Ieper als vredesstad. En in die overeenkomst staan overigens al heel wat concrete pistes die we in de besprekingen - uiteraard en graag over de partijgrenzen heen - kunnen meenemen zoals onder andere de link met de actualiteit, het betrekken van jongeren en de rol van het onderwijs. Tot slot, met de nieuwe legislatuur zal ook het Vredesfonds opnieuw samengesteld worden, er wacht de nieuwe vertegenwoordigers daar aldus een uitdagende maar voor onze stad ook heel belangrijke opdracht."

"Ieper draagt de stempel van Vredesstad, maar deze titel is niet meteen zichtbaar in het Ieperse straatbeeld", zei Philip Bolle (SP.A), nu nog in de coalitie maar volgend jaar schepen in de nieuwe coalitie. "Er is nood aan een tastbare en dynamische vredesplek, centraal in de stad. Misschien een idee voor het Vredesfonds om mee aan de slag te gaan. De stad moet ook blijvend de boodschap van 'Nooit meer Oorlog' blijven uitdragen en een educatieve werking voor jongeren is hierbij uiterst belangrijk. Er mag op dat vlak best wat meer aandacht uitgaan naar de Vlaamse scholen. Het is ons inziens aangewezen om een bezoek aan de slagvelden op te nemen in het Vlaamse leerprogramma voor het secundair onderwijs, zoals dit in Groot-Brittannië het geval is. Het spreekt vanzelf dat hiervoor op een bovenlokaal vlak moet geijverd worden om deze doelstelling te bereiken."

"Ieper Vredesstad wordt al te vaak verengd tot de Vredesprijs. Daarnaast is er ook het internationaal netwerk 'Mayors for Peace'. Ieper is als Vredesstad niet alleen lid van dit groot netwerk, de stad speelt ook een leidende rol in het netwerk met de huisvesting van het 2020-campagnesecretariaat. Maar misschien moeten we groter durven dromen en proberen Ieper op de kaart te zetten als het permanente centrum van het netwerk. Op die manier kunnen we ons profileren als het 'permanente geweten' van de wereld", besloot Bolle.

Jan Breyne (CD&V): "Onze partij zal ook in zijn nieuwe rol het idee van Ieper als Vredesstad ondersteunen. Vrede blijft een werk van lange adem. Dat is wat Ieper doet. Niet altijd zichtbaar, niet altijd spectaculair maar wel duurzaam en waardevol. We zouden het jammer vinden mocht dat teniet gedaan worden."

Schepen Jef Verschoore (CD&V): "Ieper Vredesstad is onze identiteit. Internationaal worden we op die manier herkend. Het is dan ook mijn wens dat we ook door toekomstige generaties zo zullen herkend worden. Een vredesmonument hebben we nog niet. Het doet dan ook goed dat de heer zo'n voorstel doet. Hierbij wil ik dan ook een nieuw idee lanceren: vredesfonds ruimer te trekken dan Ieper en er een regionale werking van maken."

Vera Lannoo (CD&V) kijkt met argusogen naar de onderhandelingen tussen de nieuwe coalitiepartijen. "Momenteel wordt er gewerkt aan een bestuursakkoord met een nieuwe meerderheid. Onze bekommernis is wat er met het idee 'Ieper Vredesstad' zal gebeuren", aldus Vera Lannoo. "Vooral over het behoud van de Vredesprijs zijn we bekommerd. Ik wil dan ook dat alle partijen aangeven dat ze bereid zijn hieraan mee te werken.""Uw oproep onderschrijven wij uiteraard, dat was trouwens ook al onze bedoeling om na te denken over - maar vooral ook op korte termijn stappen te zetten - om die rol van Ieper als vredesstad op te tillen", repliceerde Emmily Talpe (Open Ieper). "Ik verwijs trouwens naar de beheersovereenkomst met Vlaanderen die op de agenda staat van de volgende algemene vergadering van het IFFM. De eerste doelstelling daarin is om in de periode na de eeuwherdenking te focussen op de nawerking en verwerking van de eerste wereldoorlog maar vooral wil men ook vanuit het IFFM de dialoog voeren over oorlog en vrede om en zo staat er letterlijk 'wereldwijd als inspirerend voorbeeld' te gelden. Dat mag gerust ook onze doelstelling zijn voor de rol van Ieper als vredesstad. En in die overeenkomst staan overigens al heel wat concrete pistes die we in de besprekingen - uiteraard en graag over de partijgrenzen heen - kunnen meenemen zoals onder andere de link met de actualiteit, het betrekken van jongeren en de rol van het onderwijs. Tot slot, met de nieuwe legislatuur zal ook het Vredesfonds opnieuw samengesteld worden, er wacht de nieuwe vertegenwoordigers daar aldus een uitdagende maar voor onze stad ook heel belangrijke opdracht.""Ieper draagt de stempel van Vredesstad, maar deze titel is niet meteen zichtbaar in het Ieperse straatbeeld", zei Philip Bolle (SP.A), nu nog in de coalitie maar volgend jaar schepen in de nieuwe coalitie. "Er is nood aan een tastbare en dynamische vredesplek, centraal in de stad. Misschien een idee voor het Vredesfonds om mee aan de slag te gaan. De stad moet ook blijvend de boodschap van 'Nooit meer Oorlog' blijven uitdragen en een educatieve werking voor jongeren is hierbij uiterst belangrijk. Er mag op dat vlak best wat meer aandacht uitgaan naar de Vlaamse scholen. Het is ons inziens aangewezen om een bezoek aan de slagvelden op te nemen in het Vlaamse leerprogramma voor het secundair onderwijs, zoals dit in Groot-Brittannië het geval is. Het spreekt vanzelf dat hiervoor op een bovenlokaal vlak moet geijverd worden om deze doelstelling te bereiken.""Ieper Vredesstad wordt al te vaak verengd tot de Vredesprijs. Daarnaast is er ook het internationaal netwerk 'Mayors for Peace'. Ieper is als Vredesstad niet alleen lid van dit groot netwerk, de stad speelt ook een leidende rol in het netwerk met de huisvesting van het 2020-campagnesecretariaat. Maar misschien moeten we groter durven dromen en proberen Ieper op de kaart te zetten als het permanente centrum van het netwerk. Op die manier kunnen we ons profileren als het 'permanente geweten' van de wereld", besloot Bolle.Jan Breyne (CD&V): "Onze partij zal ook in zijn nieuwe rol het idee van Ieper als Vredesstad ondersteunen. Vrede blijft een werk van lange adem. Dat is wat Ieper doet. Niet altijd zichtbaar, niet altijd spectaculair maar wel duurzaam en waardevol. We zouden het jammer vinden mocht dat teniet gedaan worden."Schepen Jef Verschoore (CD&V): "Ieper Vredesstad is onze identiteit. Internationaal worden we op die manier herkend. Het is dan ook mijn wens dat we ook door toekomstige generaties zo zullen herkend worden. Een vredesmonument hebben we nog niet. Het doet dan ook goed dat de heer zo'n voorstel doet. Hierbij wil ik dan ook een nieuw idee lanceren: vredesfonds ruimer te trekken dan Ieper en er een regionale werking van maken."