Groen licht in Oostkamp voor subsidiëring inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse

© Foto PH
Redactie KW

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de subsidies landinrichting goedgekeurd voor de uitvoering van verschillende recreatieve inrichtingswerken en werken voor natuurontwikkeling op het grondgebied van de gemeente Oostkamp.

Het eerste uitvoeringsdossier van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse werd goedgekeurd. Het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, dat goedgekeurd werd op 6 maart 2015, heeft als doel fiets- en wandelverbindingen te maken in de zone tussen de E403 en het kanaal Gent-Brugge. De fiets- en wandelverbindingen dienen zowel voor veiliger woon-werk/schoolverkeer als voor recreatie. Daarnaast zullen enkele park- en natuurgebieden in deze zone ingericht worden. Er zijn verder werken gepland om de waterkwaliteit van de Bornebeek te verbeteren en de valleien van de Rivierbeek en Hertsbergebeek zo in te richten dat geschikte valleilandbouw en natuurlijke waterlopen harmonieus kunnen samengaan.

Twee werken

De minister heeft de subsidies landinrichting goedgekeurd voor een eerste uitvoeringsdossier. Daarin zijn twee werken in opgenomen. Ten eerste in de omgeving van het kanaal Gent-Brugge. Daar komt een aanleg van een visvoorziening. Die aanleg zal toegankelijk zijn voor andersvaliden. Daarnaast komt er ook nog een aanleg van visvoorzieningen langs de Rivierbeek.

Ten tweede zullen er werken zijn in de omgeving van de wijk Nieuwenhove. Daar zal de Legendale-site ingericht worden aan de rand van de wijk Nieuwenhove met onder andere een hondenloopzone, een wandelpad, een grondwal langs de E40, een zone voor volkstuinen en bebossing. Daarnaast worden er ook twee fietsverbindingen aangelegd. Eén door domein De Herten en één langs Nieuwenhovebos. Vervolgens worden er ook nog twee speelzones ingericht langs de rand van het Nieuwenhovebos. Daarbovenop zullen er werken zijn voor de natuurontwikkeling op enkele percelen in het Nieuwenhovebos, waaronder de aanleg van een bosrand, de uitbreiding van een bestaande poel en plagwerken.

818.000 euro

“Uiteraard zijn wij heel tevreden met de goedkeuring van deze eerste fase van het uitvoeringsdossier”, vertelt burgemeester Jan de Keyser. “Het totale budget bedraagt 818.000 euro. Verschillende partners leveren een bijdrage, waaronder het Vlaams Gewest met 541.000 euro vanuit de subsidies landinrichting, de gemeente Oostkamp met 247.000 euro en het Centraal Comité van het Visserijfonds met 30.000 euro. Samenwerking maakt dat we duurzame stappen voorwaarts zetten.”

(PH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.