"De meerderheid stemde dit agendapunt weg en de gemeenteraadsleden, zowel van meerderheid als oppositie, blijven dus verstoken van cruciale informatie waar ze gewoon recht op hebben. Daarom werd klacht neergelegd bij de gouver...

"De meerderheid stemde dit agendapunt weg en de gemeenteraadsleden, zowel van meerderheid als oppositie, blijven dus verstoken van cruciale informatie waar ze gewoon recht op hebben. Daarom werd klacht neergelegd bij de gouverneur. We steunden daarbij op artikel 290 van het decreet lokaal bestuur en nu geeft de gouverneur ons gelijk", aldus fractieleider Koen Descheemaeker. "De gouverneur roept de algemeen directeur op om de richtlijnen kenbaar te maken bij zowel het gemeentepersoneel als bij de schepenen.""De gouverneur wijst er bovendien specifiek op dat het elektronisch communicatieverkeer hier aan belang in wint en eindigt met de algemene directeur en het schepencollege uitdrukkelijk te wijzen op de wettelijke verplichtingen. Wij hopen dat het schepencollege zich vanaf nu aan de wettelijke verplichtingen houdt en op de volgende gemeenteraad gaan we de richtlijnen agenderen en erop toezien dat dit schepencollege zich eindelijk aan de wettelijk geldende normen houdt. De oppositie informatie onthouden waar ze recht op heeft is een teken dat er zaken het daglicht niet mogen zien", aldus nog Descheemaeker. (NVZ)