Ondertussen werd door bevoegd schepen Dirk Baekelandt het probleem besproken op de technische dienst. "We hebben de ruimdienst gecontacteerd en de buizen werden grondig ger...

Ondertussen werd door bevoegd schepen Dirk Baekelandt het probleem besproken op de technische dienst. "We hebben de ruimdienst gecontacteerd en de buizen werden grondig gereinigd. Deze week nog zal ook de sceptische put geledigd worden. We hopen dan ook dat zaterdag wanneer de fuif 'Comme j' ai soif' wordt gehouden alle geur verdwenen is."De sterke geur speelt vooral wanneer er heel wat mensen gebruik maken van het toilet. "En dat was zeker zo tijdens het optreden van Geike toen Utendoale afgeladen vol zat", aldus Ivo Fonteyne.Er wordt ook zaterdag heel wat volk verwacht op de jaarlijkse fuif van KSA Westouter. Burgemeester Lewyllie sloot de discussie af met een dankwoord voor het raadslid Fonteyne. "Het is ontzettend belangrijk dat we van problemen in een OC van welke aard ook op de hoogte gesteld worden. Pas dan kunnen we gericht optreden."(MD)