Kurt Ravyts wou van gedeputeerde De Block vernemen in welke mate de provincie nu heeft bijgedragen tot de totstandkoming van dit plan, en hoe het zit met het engagement dat eerder al is uitgesproken om desgewenst een coördinerende rol te spelen in het uitrollen van het 'vervoer op maat'. Dit vormt een heel be...