Kurt Ravyts wou van gedeputeerde De Block vernemen in welke mate de provincie nu heeft bijgedragen tot de totstandkoming van dit plan, en hoe het zit met het engagement dat eerder al is uitgesproken om desgewenst een coördinerende rol te spelen in het uitrollen van het 'vervoer op maat'. Dit vormt een heel be...

Kurt Ravyts wou van gedeputeerde De Block vernemen in welke mate de provincie nu heeft bijgedragen tot de totstandkoming van dit plan, en hoe het zit met het engagement dat eerder al is uitgesproken om desgewenst een coördinerende rol te spelen in het uitrollen van het 'vervoer op maat'. Dit vormt een heel belangrijke hoeksteen in dit vervoersplan, dat onlangs werd afgerond en in 2020 in werking zou moeten treden. "En blijft de provincie bij haar belofte om eventueel ook financiële ondersteuning te bieden ?", wilde Kurt Ravyts ook nog weten.Franky De Block was gevat in zijn antwoord : "Als provincie zullen wij absoluut onze rol spelen waar we kunnen en waar we mogen. En dat laatste is niet evident. Daar waar de gemeenten en zowat het hele middenveld er absoluut van overtuigd zijn dat wij als provincie een decennialange ervaring en expertise hebben en een coördinerende rol ons op het lijf is geschreven, is de harde realiteit dat de betrokken minister (minister Ben Weyts van N-VA, nvdr.) ons koppig blijft negeren. Ik vind dat hij de de meest zwakke mobiliteitsminister is uit de geschiedenis !"Geroezemoes op de N-VA-banken natuurlijk, terwijl Kurt Ravyts binnenkopte : "Daar zou natuurlijk wel eens verandering in kunnen komen tijdens de komende bestuursperiode. Na wat ik gelezen heb over de lijstvoorstelling van N-VA in de Guldensporenstede gisteren...."Waarmee hij uiteraard doelde op de door nationaal ondervoorzitter Sander Loones duidelijk uitgesproken ambitie om deel uit te maken van de volgende provinciale bestuurscoalitie.