Minister van Binnenlandse Zaken (N-VA) Jambon krijgt donderdagnamiddag een vraag van Roel Deseyn (CD&V) rond de bemiddeling van provinciegouverneur Carl Decaluwé in het geschil binnen het korps van de ...

Minister van Binnenlandse Zaken (N-VA) Jambon krijgt donderdagnamiddag een vraag van Roel Deseyn (CD&V) rond de bemiddeling van provinciegouverneur Carl Decaluwé in het geschil binnen het korps van de politiezone Vlas. Voor de Kortrijkse CD&V'er is het immers erg onduidelijk waarom burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) niet zelf als bemiddelaar optreedt. "Het lijkt ons dat Van Quickenborne de hete aardappel doorschuift naar de provincie", aldus Deseyn. Daarnaast vindt hij ook dat het sociaal overleg, voorzien op 22 juni, op die manier onderuit wordt gehaald. "Een dringende bijeenroeping van de bevoegde politieraad dringt zich volgens ons dan ook op." Roel Deseyn bevraagt Jambon over de specifieke opdracht van de gouverneur en de draagwijdte van zijn bevoegdheid. "Welke afspraken zijn er precies gemaakt met gouverneur Decaluwé? En wat als er een officiële klacht werd ingediend? Is dit niet een zaak voor het Comité P?" Minister Jambon beantwoordt de gestelde vragen vannamiddag. (OV)