Dat de coronacrisis ook op de Brugse publieke financiën een zware impact heeft, hoeft geen betoog. Door deze crisis werd immers al een groot en ambitieus project als de grondige vernieuwing van de culturele site Biekorf in de binnenstad verschoven naar de volgende legislatuur.
...

Dat de coronacrisis ook op de Brugse publieke financiën een zware impact heeft, hoeft geen betoog. Door deze crisis werd immers al een groot en ambitieus project als de grondige vernieuwing van de culturele site Biekorf in de binnenstad verschoven naar de volgende legislatuur. De crisis treft niet alleen de lokale economie en de belastinginkomsten, maar dus ook de vrijetijdssectoren jeugd, cultuur en sport. "Om de lokale besturen bij te staan, besliste de Vlaamse regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen via een noodfonds. Brugge ontvangt hiervan 1,7 miljoen euro", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus)."Heel wat initiatiefnemers in deze sectoren hebben door deze crisis zware schade opgelopen en ook stad Brugge loopt inkomsten mis. We engageerden ons eerder al om heel wat gebudgetteerde toelagen in 2020 uit te betalen. De helft van de 1,7 miljoen euro zal worden gebruikt om de al uitbetaalde uitgaven te compenseren. De andere helft komt integraal in het stedelijk Noodfonds Vrije Tijd terecht." "Voor corona-ondersteuning van de sportsector werken we op drie sporen", zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). "Ten eerste is er de rechtstreekse compensatie van geleden verliezen. Goed gestaafde dossiers van sportverenigingen, met een lange termijnvisie, kunnen op een compensatie rekenen." "Daarnaast kunnen we ook een subsidie toekennen aan nieuwe initiatieven die de relance in de sportsector kunnen versnellen. En als derde mogelijkheid willen we sportverenigingen ondersteunen die gaan fusioneren of die een verregaande samenwerking aangaan." "Ze kunnen hier de komende drie jaar een subsidie voor krijgen die oploopt tot 7.500 euro voor verenigingen die samen meer dan 400 leden tellen. Bijkomend voorzien we ook de mogelijkheid om tussen te komen in de loonkost van minstens een halftijdse professional in dienst van een Brugse sportvereniging." Voor de jeugdverenigingen komt er een extra coronacompensatie voor minderinkomsten of extra 'bubbelkosten', onder meer voor wat betreft de organisatie van zomerkampen. "In totaal gaat het om 40.000 euro voor 81 verenigingen", zegt jeugdschepen Mathijs Goderis."Verder krijgen jeugdverenigingen een garantie dat ze sowieso dezelfde werkingssubsidie krijgen voor 2020 als voor 2019 zonder dat ze daarvoor een nieuw subsidiedossier moeten indienen. En ten slotte ondersteunen we ook de organisatoren van afgelaste jeugdfuiven en festivals met het terugbetalen van hun gemaakte kosten tot het maximumbedrag van hun subsidie." Ook de spelers in het culturele veld krijgen de kans om een schadedossier in te dienen. "Ons doel is het overeind houden van het lokale culturele landschap zodat we in betere tijden opnieuw kunnen opstarten", zegt cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V). Naast het Noodfonds Vrije Tijd is er ook nog een Brugs Noodfonds Armoedebestrijding, in een samenwerking tussen Stad Brugge en OCMW Brugge. "Dit fonds zal projecten subsidiëren die in de nasleep van de coronacrisis kwetsbare groepen ondersteunen. Het noodfonds armoedebestrijding kreeg van de Vlaamse regering 225.000 euro." (PDV)