Brugge keurt nieuw sociaal beleidsplan goed

© Davy Coghe
© Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De Brugse Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft op maandag 1 maart een nieuw sociaal beleidsplan goedgekeurd. Dat blijkt ook nodig, want door corona is de armoede toegenomen in Brugge.

Brugge draait om mensen, is de naam van het nieuwe lokaal sociaal beleidsplan dat OCMW-voorzitter Pablo Annys voorstelde. Het plan werd in volle coronacrisis geschreven door 200 Brugse sociale verenigingen. De komende jaren zal intensief rond zeven sociale thema’s gewerkt worden in Brugge: wonen, gezondheid, zorgzame buurten, meer kansen voor kinderen en jongeren creëren, concrete acties voor werkzoekenden, een betere toegankelijkheid van hulpverlening en diensten.

“Dit plan komt geen dag te vroeg”, stelt raadslid Charlotte Storme (Groen). De impact van corona is markant: het aantal leefloners is met 17,4 procent gestegen, het Brugse OCMW moest 74 procent meer voorschotten uitbetalen voor mensen die wachten op een uitkering wegens ziekte of werkloosheid. Tussen half maart en eind oktober 2020 kwamen 27 procent meer mensen aankloppen bij het OCMW. 16 procent meer studenten en niet voor een studentenjob! “Dat zijn 517 bijkomende Bruggelingen met concrete vragen om hulp”, zegt schepen Pablo Annys (sp.a).

Eenoudergezinnen

Uit de Brugse sociale noden analyse voor Brugge blijkt dat één op zeven baby’s in armoede wordt geboren en dat tegen 2023 een kwart van de Bruggelingen ouder dan 65 jaar zal zijn. Eén op vijf gezinnen is een eenoudergezin en een kwart van de min 5-jarigen is van niet-Belgische herkomst. Eén op tien jongeren verlaat het secundair onderwijs zonder diploma. Vier op tien Brugse huurders betaalt meer dan 30 procent van het gezinsinkomen aan wonen. 12,8 procent van de Bruggelingen heeft een chronische aandoening. een op tien huishoudens heeft nog altijd geen toegang tot het internet en 19 procent van de volwassen Bruggelingen ondervindt problemen in onze digitale maatschappij.

Raadslid Nele Caus (N-VA) pleit voor een welzijnstoets: “Er moeten meer mensen geactiveerd worden tot werk en er is nood aan een preventieve aanpak van de schuldproblemtiek. Voor een betere integratie moet er een huistaalbeleid gevoerd worden, zodat ook moeders van buitenlandse origine Nederlands leren. Ook dat is een cruciale factor in de armoedebestrijding.”

Stefaan Sintobin (VB) vindt dat de stad haar verantwoordelijkheid moet nemen in de coronacrisis: “De cijfers zijn duidelijk, de armoede is toegenomen. Het is schandalig dat de hulpkas er niet in slaagt om mensen tijdig hun werkloosheidsuitkering te geven. Bereiken we wel alle mensen in armoede en eenzaamheid?”

Jasper Pillen (Open VLD) noemt het Brugs plan een voorbeeld voor andere steden en vroeg ook aandacht voor mentaal welzijn: “Er zijn wachtlijsten voor sociale woningen, dus moeten we inzetten op sociale verhuurkantoren. Ter bestrijding van de kinderarmoede zouden er bubby’s voor gezinnen moeten ingeschakeld worden. Uiteraard blijft de creatie van jobs dé uitweg uit de armoede.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.