De gemeenteraad besliste unaniem om de aanvullende gemeentebelasting op de persoonsbelasting (7%), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (grondlasten, red.) (1.259,45) en nog heel wat andere retributies en belastingen gelijk te houden in de komende vijf jaar.
...

De gemeenteraad besliste unaniem om de aanvullende gemeentebelasting op de persoonsbelasting (7%), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (grondlasten, red.) (1.259,45) en nog heel wat andere retributies en belastingen gelijk te houden in de komende vijf jaar.Alleen bij het heffen van de algemene gemeentebelasting, namelijk 100 euro per gezin en 62 euro voor een alleenstaande, drong raadslid Franky Pluym (Vleteren Actief) aan op een bedrag van 50 euro voor alleenstaanden. Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) stelde dat belastingen laten dalen gelijkstaat aan populisme.De vier oppositieleden van Vleteren Actief onthielden zich dan ook bij deze stemming.Over de zes jaar van het meerjarenplan kiest de gemeente ervoor om in totaal 6.3 miljoen euro te investeren. Daartegenover staan ook 1.4 miljoen euro investeringsopbrengsten. Dat zijn investeringssubsidies van hogere overheid en verkopen uit het patrimonium. Dat betekent dus netto 4.9 miljoen euro aan investeringsuitgaven. Die investeringen worden gefinancierd met ondermeer nieuwe leningen.Jaarlijks wordt een nieuw krediet van 400.000 euro voorzien. Dat komt dus in totaal neer op 2.4 miljoen. Met die leningen aan een lagere rentevoet wil men een deel van de vroegere leningen afbetalen. Verder worden de opgebouwde reserves uit het verleden, zowat 1 miljoen euro, aangewend.De autofinancieringsmarge (middelen uit de eigen werking die niet nodig zijn om oude leningen af te lossen), bedraagt in totaal 1,4 miljoen euro over de zes jaar. Daarnaast wordt er ook voor gekozen om de uitstaande schulden af te bouwen. De pastorie in Oostvleteren wordt verkocht, net als het huidige gemeentehuis in de Kasteelstraat. Dit kan pas na de volledige verhuis van alle diensten naar De Sceure. Verder staat het opknappen van de kantine en de aanleg van de looppiste op de agenda.(AHP-Foto RVL)