"Met de aankoop maakt Leiedal een statement. Ze willen blijven inzetten op kernversterking met het oog op de schaarste van open ruimte die we willen bewaren", opent schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). "We zetten in op reconversie. We zoeken naar plekken voor projecten van maatschappelijk belang binnen de contouren van een stadskern. Grotere kantoren kunnen een plaats vinden buiten de stadskern, een vestiging in de binnenstad is voor dergelijke kantoren vaak problematisch. Er is te weinig parkeerplaats op het eigen terrein of de ruimere regio is niet snel genoeg bereikbaar. Kleinere kantoren moeten een plaats blijven vinden in de binnenstad. Voor een bruisende en levendige binnenstad is het immers belangrijk dat de mensen er komen werken en dat kantoren er zi...

"Met de aankoop maakt Leiedal een statement. Ze willen blijven inzetten op kernversterking met het oog op de schaarste van open ruimte die we willen bewaren", opent schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). "We zetten in op reconversie. We zoeken naar plekken voor projecten van maatschappelijk belang binnen de contouren van een stadskern. Grotere kantoren kunnen een plaats vinden buiten de stadskern, een vestiging in de binnenstad is voor dergelijke kantoren vaak problematisch. Er is te weinig parkeerplaats op het eigen terrein of de ruimere regio is niet snel genoeg bereikbaar. Kleinere kantoren moeten een plaats blijven vinden in de binnenstad. Voor een bruisende en levendige binnenstad is het immers belangrijk dat de mensen er komen werken en dat kantoren er zich kunnen vestigen, naast culturele activiteiten", duidt algemeen directeur Filip Vanhaverbeke van Leiedal. "De panden die we nu aankopen zijn centraal gelegen, vlak bij het station en hebben een grote erfgoedwaarde, die voor ons ook belangrijk is." Aan deze visie van kernversterking wenst Leiedal verder te werken door de strategische aankoop van een aantal panden in de Rijselsestraat en de Jan Persijnstraat. Het gaat om het iconische Textielhuis aan de Rijselsestraat en het pand aan de hoek van de Jan Persijnstraat en de Rijselsestraat. Ongeveer 2.500 vierkante meter vloeroppervlakte wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe invulling. "De nadruk ligt daarbij vooral op de realisatie van ruimte om te ondernemen, aan te vullen met gemengde functies."Het Textielhuis verwijst naar de grootste vakbondsafdeling uit de streek. Het was ook het lokaal van diverse socialistische en vrijzinnige verenigingen, maar stond open voor iedereen. Achteraan en op de verdiepingen bevonden zich tot 1995 de kantoren van het ABVV, die uitkwamen in de Jan Persijnstraat. Later kwamen daar nog meerdere nieuwe ABVV-diensten en -werkingen bij. "In het Textielhuis bevinden zich drie waardevolle wandschilderijen van Albert Saverys, een schilder van de Latemse School en een van de meest toonaangevende kunstschilders van het interbellum. De grote schilderijen geven twee Leiezichten en het interieur van een textielfabriek weer. Ze stellen respectievelijk het roten, het drogen en de mechanische verwerking van het vlas voor. Het spreekt voor zich dat deze kunstwerken bewaard zullen blijven", aldus schepen Maddens."Met het vertrek van het ABVV uit het Textielhuis verdwijnt een stuk geschiedenis, maar er wordt wel volop aan een nieuwe toekomst gewerkt. Het ABVV blijft met zijn hoofdkantoor op het Conservatoriumplein prominent aanwezig in het Kortrijkse centrum. Dat kantoor wordt op termijn gemoderniseerd en zal gelegenheid bieden tot vergaderingen, bijeenkomsten en de voortzetting van het syndicaal werk in de regio", aldus Erik Van Deursen, Provinciaal Secretaris ABVV West-Vlaanderen. Het andere pand gaat om de vroegere lederzaak In De Beer, Huis R. Delrue Esquenet, later onder meer gebruikt door kledingzaak Papago en lederwaren Milano/Clovis.Voor de renovatie en eventuele uitbreiding van de bestaande gebouwen zal Leiedal een oproep lanceren voor een publiek-private samenwerking. Die samenwerking omvat de realisatie van een bouwblok dat verschillende functies kan hebben, van kantoren en diensten, handel, horeca, gemeenschapsvoorzieningen tot socio-culturele en recreatieve functies. "De ontvangen voorstellen zullen worden beoordeeld op basis van programma, ruimtelijke en architecturale kwaliteit, belevingswaarde, enzovoort. Uiteindelijk gaan Leiedal en de stad Kortrijk met het beste voorstel door", zegt Filip Vanhaverbeke van Leiedal. Schepen Wout Maddens concludeert: "Met deze aankoop investeert Leiedal in ruimte voor werkgelegenheid in de binnenstad. Dat past perfect in de visie van de stad om zo veel mogelijk werkplekken in het centrum te behouden." Over de aankoopprijs wilde noch Leiedal noch de stad Kortrijk iets kwijt.