Levenslang Leren voor meer groei en welvaart

© Getty Images
Bert Mons
Bert Mons Directeur Voka West-Vlaanderen

Als Voka West-Vlaanderen zeggen we het al langer: er moet meer ingezet worden op leren en ontwikkelen in onze provincie. Willen we de vooropgestelde tewerkstellingsgraad van 80 procent behalen en dus de groei en productiviteit van onze ondernemingen en onze maatschappij in het algemeen veiligstellen, dan moet er volop ingezet worden op opleiding. Permanente bijscholing en vorming moeten ervoor zorgen dat mensen beschikken over de kennis en de kunde die in de toekomst nodig zullen zijn.

De deelnamecijfers aan dit zogeheten ‘levenslang leren’ liggen voor onze provincie laag, té laag. Zo nam slechts 8,1 procent van de West-Vlaamse volwassenen tussen 25 en 60 jaar in 2018 deel aan een opleiding. Dit ligt lager dan het Vlaamse cijfer (8,7 procent) en is op z’n minst opvallend te noemen in vergelijking met het EU-gemiddelde van 11,1 procent. En dan hebben we het nog niet eens over toppers Zweden en Finland, waar maar liefst één op drie een opleiding volgt. Daarenboven geeft 82 procent van de Vlamingen aan niet gemotiveerd te zijn om deel te nemen aan levenslang leren. Hoog tijd dus om actie te ondernemen.

Het is nú dat West-Vlaanderen ambitie moet tonen en die ook moet waarmaken. Dat doen we samen, doelgericht en met focus. Een lerende samenleving is noodzakelijk om een sterke kennis-economie in de toekomst te kunnen blijven zijn. Een economie waar leren geen opdracht meer is, maar een evidentie. De sense of urgency is het grootst in het kmo-landschap dat eigen is aan onze provincie, die geconfronteerd wordt met een versnelde vergrijzing, nieuwe technologische innovaties en een nijpende arbeidsmarktkrapte. Mensen motiveren om zich te blijven bijscholen is dan ook een absolute vereiste om de productiviteit van onze ondernemingen – en dus onze welvaart – te garanderen.

Een lerende samenleving is noodzakelijk om een sterke kennis-economie te blijven

Net om die reden lanceerden de Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, TUA West, Sectie Onderwijs en Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw, eerder deze week het partnerschap Levenslang Leren. Dit jaarprogramma moet zorgen voor meer ‘leergoesting’ bij de West-Vlamingen en voor meer lerende organisaties. Door voldoende aandacht te hebben voor de regionale context kan dit partnerschap een meerwaarde zijn voor onze provincie. Voka West-Vlaanderen steunt dit initiatief dan ook voor de volle 100 procent.

De recente opening van onze nieuwe stek in Oostkamp, genaamd Voka | Brugge, ligt trouwens in diezelfde lijn. Door de 600 m² state-of-the-art-leerinfrastructuur ter beschikking te stellen van ondernemers en hun medewerkers willen we er mee voor zorgen dat iedereen bijblijft. Via diverse opleidingen die hier en in Kortrijk georganiseerd worden, willen we ons steentje bijdragen richting de beoogde lerende (West-Vlaamse) samenleving.

Kortom, West-Vlaanderen moet en zal absoluut koploper worden op het vlak van levenslang leren, waarbij elke onderneming een talentbeleid ontwikkelt en uitrolt. Het zal essentieel blijken in deze wereld die voortdurend verandert.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.