https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Krapte op de arbeidsmarkt: terug van nooit weggeweest

Bedrijven vinden weer moeilijker werknemers.© Getty Images
Bedrijven vinden weer moeilijker werknemers.© Getty Images
Bert Mons
Bert Mons Directeur Voka West-Vlaanderen

Het vertrouwen van de ondernemers staat stilaan op groen. Uit onze recentste Voka-enquête weten we dat voor een meerderheid van de West-Vlaamse ondernemingen het herstel binnen handbereik ligt. Dat is goed nieuws, al treden de klassieke Belgische problemen opnieuw op de voorgrond: de krapte op de arbeidsmarkt is terug van nooit weggeweest en dat alarmeert ons.

Iets meer dan de helft van de bevraagde ondernemingen geeft aan dat de impact van de crisis voor hun bedrijf nog vóór het einde van dit jaar achter de rug zal zijn. Voor sectoren die tot nu toe gesloten waren of daarvan afhankelijk zijn, blijft het wel nog moeilijk. Maar net zoals uit de cijfers van de Nationale Bank over het ondernemersvertrouwen blijkt ook uit de Voka-enquête dat er beterschap op komst is.

Alarmerende personeelstekorten

Nog belangrijker is dat de bevraagde ondernemingen aangeven dat ze kampen met alarmerende aanwervingsproblemen. Twee op de drie bedrijven die willen aanwerven, ondervinden nog grotere moeilijkheden dan normaal om geschikte medewerkers te vinden. In het bijzonder bij de grote ondernemingen met meer dan 250 werknemers is de situatie acuut: daar geven drie op de vier bedrijven aan dat ze erg moeilijk personeel vinden.

Als onze bedrijven geschikt personeel willen vinden, kunnen we niet blijven aanmodderen

Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, schuiven we daarom enkele oplossingen naar voor. Op Vlaams vlak ligt de sleutel bij opleiding en vorming. Elke medewerker moet continu de kans krijgen om zich bij te scholen of om te scholen. Verder moet er gewerkt worden aan een jobbonus. Zo heeft de Vlaamse regering beslist om voor de laagste lonen een jobbonus in te voeren zodat werken lonender wordt en dit zonder meerkost voor de bedrijven.

Op federaal niveau moet werk gemaakt worden van een flexibilisering van de arbeidsstatuten, arbeidstijden en vakantieregeling. Het is tekenend dat sommige bedrijven geen mensen bereid meer vinden om weekendshiften op te nemen. Ook moet een sterker activeringsbeleid gevoerd worden. We kunnen het ons niet veroorloven een grote groep mensen aan de kant te laten zitten. Daarom moeten we werk maken van een re-integratie van langdurig zieken.

Andere recepten in verschillende gewesten

Het is belangrijk te onthouden dat België een optelsom is van drie verschillende arbeidsmarkten. Het verschil in werkzaamheidsgraden (aandeel van de werkende personen in de totale bevolking tussen 20-64 jaar) tussen de gewesten spreekt boekdelen: 76 procent (West-Vlaanderen), 74,7 procent (Vlaanderen), 64,6 procent (Wallonië), 61,3 procent (Brussel). Ook de verschillen in werkloosheidsgraad zijn tekenend: 3,3 procent (Vlaanderen), 7,2 procent (Wallonië) en 12,2 procent (Brussel).

We hebben dus andere recepten nodig in de verschillende regio’s van ons land. Daarom pleit onze organisatie ervoor om dringend noodzakelijke hervormingen in onze arbeidsmarkt door te voeren. Als onze bedrijven geschikt personeel willen vinden, kunnen we niet op deze manier blijven aanmodderen. We moeten elke regio de instrumenten geven om op maat in te grijpen. Zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië hebben geen baat bij een halfslachtige one-size-fits-all-benadering. Het is tijd om op federaal niveau een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid mogelijk te maken.


De Krant van West-Vlaanderen wil op kw.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen te horen, publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn/haar vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

In samenwerking met In samenwerking met

@vokawestvlaanderen @vokawestvlaanderen

@VokaWVL @VokaWVL

voka_wvl voka_wvl

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten