https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Innovatiesteun zit in de lift, maar…

Bert Mons
Bert Mons Directeur Voka West-Vlaanderen

Vorig jaar hebben bijna 700 Vlaamse bedrijven innovatiesteun ontvangen. Dat is ruim een derde meer dan in 2019. In totaal gaat het om een toegekend bedrag van 254 miljoen euro.

In samenwerking met Voka West-Vlaanderen.


Ook in West-Vlaanderen zit de innovatiesteun in de lift. In één jaar tijd is zowel het aantal goedgekeurde projecten als het totale steunbedrag telkens met iets minder dan een vijfde toegenomen. Deze stijging is echter niet zo sterk als in andere provincies, wat betekent dat er in West-Vlaanderen nog heel wat werk te verzetten is in het innovatielandschap. Zo hebben vorig jaar 116 West-Vlaamse bedrijven innovatiesteun ontvangen, goed voor 138 verschillende projecten. Dat komt neer op een steunbedrag van 41 miljoen euro of ruim 16 procent van de Vlaamse innovatiesteun. Vooral de West-Vlaamse kmo’s hebben vorig jaar de weg naar het uitwerken van vernieuwende ideeën gevonden. Zo werden in 2020 maar liefst 84 projecten uit kmo’s versterkt met innovatiesteun, goed voor een totaalbedrag van 18,3 miljoen euro. Samengevat komt dit neer op zo’n 45 procent van het totale toegekende steunbedrag voor West-Vlaanderen.

Stijgende lijn

Voor het zesde jaar op rij gaat hiermee de innovatiesteun bij kmo’s in stijgende lijn. Vooral de ontwikkelingsprojecten, waarmee een onderneming financiële steun krijgt om een innovatieve vernieuwing te realiseren, zijn succesvol. Als we vervolgens de onderzoeksprojecten onder de loep nemen, waarbij er steun kan aangevraagd worden voor de uitbouw of het versterken van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, dan merken we dat in 2020 ruim drie vierde van de ontvangen steun voor West-Vlaamse ondernemingen naar de grote ondernemingen is gegaan.

De innovatiesteun in West-Vlaanderen is gestegen, maar ten opzichte van andere Vlaamse provincies hinkt West-Vlaanderen achterop. Terwijl op Vlaams niveau ruim één derde meer bedrijven innovatiesteun ontvingen in 2020 ten opzichte van 2019, is dit voor West-Vlaanderen slechts 17 procent. Hiermee laat West-Vlaanderen de provincies Antwerpen (+50%), Vlaams-Brabant (+37%), Oost-Vlaanderen (+33%) en Limburg (+23%) achter zich. Ook wat de bedragen van innovatiesteun betreft, zien we dat West-Vlaanderen een minder sterke stijging kent in vergelijking met de andere Vlaamse provincies.

Krachten bundelen

Ondanks de aanwezigheid van een reeks sterke clusters en tal van innovatieve en internationaal actieve bedrijven, slaagt West-Vlaanderen er vooralsnog niet in om hierop ten volle te kapitaliseren en uit te groeien tot een kennisintensieve regio. De West-Vlaamse economie moet het nog te veel doen op eigen kracht . Het blijft voor West-Vlaanderen dus uitermate belangrijk om in te zetten op het ontsluiten van steunmaatregelen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Voka West-Vlaanderen engageert zich om een actieve rol te spelen in het bundelen van de krachten. We blijven inzetten op het informeren en sensibiliseren van ondernemingen wat betreft de mogelijkheden en partnerschappen voor innovatie en digitalisering. Een duurzame innovatiemindset in de West-Vlaamse ondernemingen en hun medewerkers is hierbij cruciaal. Er wordt wel eens gezegd: innovate or die . Maar dat is niet zo. Wél is het zo dat ondernemingen met een uitgesproken innovatiemindset doorgaans meer opportuniteiten voor duurzame groei weten te verzilveren.

In samenwerking met In samenwerking met

@vokawestvlaanderen @vokawestvlaanderen

@VokaWVL @VokaWVL

voka_wvl voka_wvl

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten