https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Gezocht: 77.000 extra arbeidskrachten

© Getty Images/Image Source
Bert Mons
Bert Mons Directeur Voka West-Vlaanderen

De arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen is terug van nooit weggeweest. Daarenboven is ze het grootst in West-Vlaanderen. Een historisch lage werkzoekendengraad en een historisch hoog aantal openstaande vacatures, twee ingrediënten die zorgen voor een verstikkende situatie en zo een gigantische bedreiging vormen voor de relance en de groei van onze ondernemingen in onze provincie. Voka West-Vlaanderen trekt aan de alarmbel!

Ondanks de coronacrisis raken de West-Vlaamse vacatures maar niet ingevuld. En het zijn er veel, heel veel! Zo’n 60.000 bij bedrijven die smeken om extra mankracht, maar die niet vinden. Willen we de vooropgestelde werkzaamheidsgraad van 80 procent behalen in onze provincie, dan zijn er volgens onze schatting 42.000 extra mensen nodig. Maar daarmee zouden de problemen nog niet van de baan zijn.

De West-Vlaamse arbeidsmarkt kreunt onder de aanslepende en zorgwekkende krapte

Willen we die 80 procent ook aanhouden tot 2030 – en rekening houdende met de impact van de vergrijzing die nog niet op haar hoogtepunt is en de positieve impact die automatisering en digitalisering kunnen hebben – zouden er volgens een studie van Agoria nog eens 35.000 arbeidskrachten nodig zijn. Dit alles maakt dus dat we minstens 77.000 extra arbeidskrachten nodig hebben om onze groei te blijven garanderen. Zonder structurele maatregelen blijven onze ondernemingen aankijken tegen gigantische personeelstekorten. Maar hoe kunnen we de arbeidstekorten dan invullen?

1. Arbeidsrecht op maat

Eerst en vooral moet er een modern, flexibel arbeidsrecht op maat van Vlaanderen komen dat gekoppeld wordt aan concrete acties rond het opleiden van medewerkers, een strenge precisieaanpak door de VDAB en een activerende werkloosheidsuitkering en ontslagregeling.

2. Werkzoekenden activeren

De tweede hefboom is het activeren van werkzoekenden. Momenteel bedraagt de gemiddelde werkzoekendengraad in West-Vlaanderen 5,2 procent. Algemeen wordt een werkzoekendengraad van 3 procent beschouwd als een volledige tewerkstelling. Om die grens te bereiken, moeten er nog minstens 15.000 werkzoekenden worden geactiveerd. Daarom is het belangrijk om deze mensen kwalitatief te gaan opleiden.

3. Activeren van de niet-actieve beroepsbevolking

Ten derde moet er gekeken worden naar de activering van de vele inactieven. Ook in West-Vlaanderen is nog steeds 1 op 5 mensen op beroepsactieve leeftijd niet-actief. Volgens Voka moet het mogelijk zijn om mits een goede aanpak tot begeleiding en ondersteuning minstens 12.000 van deze niet-actieven aan het werk te krijgen.

4. Gerichte economische arbeidsmigratie

Maar de belangrijkste hefboom om het arbeidstekort op korte termijn terug te dringen, wordt wellicht gerichte economische arbeidsmigratie. Naar voorbeeld van andere Europese landen moeten we meer inzetten op het aantrekken van buitenlands talent vanuit het motief werk. We vragen de overheden daarom met aandrang om op korte termijn een visie te ontwikkelen voor het aantrekken van zowel hoog-, midden- als kortgeschoolden.

De West-Vlaamse arbeidsmarkt kreunt onder de aanslepende en zorgwekkende krapte. Gezien deze hoge nood, is het cruciaal dat alle mogelijke hefbomen nú worden geactiveerd!

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten