https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

De relance volgens Voka

© Getty Images/iStockphoto
Bert Mons
Bert Mons Directeur Voka West-Vlaanderen

De relance écht op gang schieten, dat willen we doen vanuit Voka West-Vlaanderen. We zien daarbij vier grote werven waarbinnen we een resem voorstellen hebben. Ons doel? Groei waar iedereen beter van wordt. De voorbije weken gaven we tekst en uitleg bij onze voorstellen. Deze week stellen we de laatste werf voor.

WERF 4: MEER INTERNATIONALE HANDEL

De Belgische handel heeft een gigantische impact ondervonden van de coronacrisis. Volgens een voorlopige raming van de Nationale Bank daalde de Belgische uitvoer met 8% tegenover 2019 en de invoer met 9,5%. Het is geleden van de financiële crisis in 2009 dat België zo’n substantiële vermindering van de buitenlandse handel heeft gekend. De implicaties voor ons land kunnen dan ook amper overschat worden aangezien ons verdienmodel resoluut gestoeld is op internationale handel. Zo bedroeg in 2018 de Belgische export 82,6% en onze import 82,7% van het bbp.

De coronacrisis werd door sommigen bestempeld als de finale doodsteek voor de globalisering. Die redenering gaat evenwel voorbij aan zowat de belangrijkste pijler van de Belgische economie: in essentie is de Belgische markt gewoon te klein om ons huidige welvaartsniveau enkel lokaal te realiseren.

Buitenlandse handel is en blijft een essentiële factor voor onze welvaart. Volgens het Planbureau is 30% van onze welvaart en onze jobs direct en indirect gelinkt aan die buitenlandse handel, wat neerkomt op 1,32 miljoen banen. Bovendien horen de bedrijven die blootgesteld worden aan de internationale handel tot onze meest productieve ondernemingen. Een relance van de Belgische economie is dus in sterke mate afhankelijk van een relance van de exportmotor.

Wat stelt Voka onder meer voor?

Bij goedkeuring zal het handelsverdrag tussen de EU en de 4 Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay leiden tot enorme opportuniteiten voor onze bedrijven, en dus voor onze economie. We voeren namelijk heel wat uit naar die landen. Denk maar aan chemische producten, goed voor zo’n 1,5 miljard euro. Of aan machines en elektrische toestellen voor zo’n 700 miljoen euro.

Geef het Mercosur-handelsverdrag definitief groen licht

Het EU-Mercosur handelsverdrag voorziet in verschillende hefbomen om duurzame ontwikkeling verder te stimuleren. Als handelsregio zou Vlaanderen net één van de voornaamste pleitbezorgers moeten zijn voor zo’n Europese aanpak. Bij groen licht kunnen onze klassieke exportkampioenen zoals farma (-14%), bier (-20%), chemie (-18%) en auto-onderdelen (-35%) namelijk genieten van grote tariefreducties die zullen helpen om ons uit de coronacrisis te exporteren.

In het geval van een no-deal, zal dit echter een verzwakking betekenen van de EU op het wereldtoneel. China is nu al de grootste handelspartner van Brazilië en de tweede grootste handelspartner van Argentinië. Het hoeft geen betoog dat China zich gretig zal tonen om het handelsvacuüm dat de EU in Latijns-Amerika achterlaat op te vullen.

Laten we inzetten op deze en de 3 andere werven die we de voorbije weken kort aan u hebben toegelicht. Alleen zo kunnen we van de relance een succes maken. Ons doel? Groei waar iedereen beter van wordt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten