"Meteen ben ik beginnen blussen met de brandblusser die we staan hebben en ondertussen belde mijn echtgenote Lindsay de brandweer op. In de kast waren om een of andere reden de vuurwerkstaafjes voor op een taart b...