De combinatie kantelde gedeeltelijk tegen de bedding va...

De combinatie kantelde gedeeltelijk tegen de bedding van een gracht die naast de autoweg loopt. Omdat het gevaarte naast de snelweg terecht kwam was er weinig hinder. Wel zal waarschijnlijk het rechter baanvak een tijdlang moeten worden afgesloten door de takelwerken. (JT)