Door Geert Vanhessche
...

Door Geert VanhesscheDe Groene Kouter, ook weleens de Parkschool genoemd, opende in september 2016 de deuren en maakt deel uit van het gemeentelijk onderwijs in Zwevegem. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar doet het verhaal de ronde dat er een nijpend plaatstekort is in de school. Ook in de jongste gemeenteraad stelde Antoon Vanassche (Zwevegem Vooruit) hierover een vraag.Volgens de bevoegde schepen Isabelle Degezelle (CD&V) is er voor het nieuwe schooljaar geen probleem. "We kunnen elke leerling in De Groene Kouter een comfortabel zitje garanderen", zegt ze. Wel is het zo dat er een klas bijkomt. "Momenteel zijn er zes klaslokalen in de school. Twee voor het vierde leerjaar, twee voor het vijfde en twee voor het zesde leerjaar. De instroom aan leerlingen noopt ons ertoe om een extra klas te voorzien. Anders worden de klasgroepen te groot en kan er niet meer naar behoren les worden gegeven", verduidelijkt ze."De ruimte die werd gebruikt als zorgklas en lokaal waar de leerlingen de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst, volgden, wordt nu een klaslokaal. De zorgklas zal voortaan onderdak vinden in een kleiner lokaal en de levensbeschouwelijke vakken zullen gegeven worden in het respectievelijke klaslokaal van de leerlingen."Vraag is of men dit niet had kunnen voorzien bij de bouw van de school? "De bouw van De Groene Kouter was een DBFM-project, een project van de hogere overheid waarin wij als gemeente weinig inspraak hadden. Daarnaast wordt bij de bouw van een nieuwe school altijd vertrokken van het aantal leerlingen in de school op het moment van het tekenen van de plannen", zegt de schepen.In het verleden waren die zes klassen ruim voldoende. De schepen vermoedt dat het stijgend aantal leerlingen wellicht te maken heeft met de nieuwe verkavelingen die er de jongste jaren in de omgeving van de school zijn bijgekomen. "Daar komen jonge gezinnen zich vestigen met als logisch gevolg ook meer schoolkinderen", vertelt Isabelle Degezelle.Voor dit schooljaar zijn er dus geen problemen, maar wat met het daaropvolgende schooljaar? "Het valt inderdaad te verwachten dat we in het schooljaar 2020-2021 opnieuw met hetzelfde probleem geconfronteerd zullen worden en er nog een klasruimte gevonden zal moeten worden. Ik ben nu al bezig met het bekijken van diverse pistes om tijdig een gepaste oplossing te vinden", besluit de onderwijsschepen.