"We willen dan ook nog eens met aandrang vragen om uit het water te blijven. Ze kunnen binnenkort naar de zee als de redders er zijn of naar de plaatsen waar het wel toegestaan is."
...