De druk van het coronavirus zorgde er sinds maart voor dat belangrijke beslissingen - zoals het opschorten van de lessen in de klas - snel werden genomen en op basis van nog beperkte informatie. Plannen over de heropstart moesten op korte termijn uitgewerkt en voortdurend worden bijgestuurd, met veel onduidelijkheid als gevolg. "Corona zal ook volgend schooljaar nog een realiteit zijn. Daarom is het uiterst belangrijk dat scholen duidelijke kaders hebben om zich voor te bereiden op verschillende scenario's", aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyt...

De druk van het coronavirus zorgde er sinds maart voor dat belangrijke beslissingen - zoals het opschorten van de lessen in de klas - snel werden genomen en op basis van nog beperkte informatie. Plannen over de heropstart moesten op korte termijn uitgewerkt en voortdurend worden bijgestuurd, met veel onduidelijkheid als gevolg. "Corona zal ook volgend schooljaar nog een realiteit zijn. Daarom is het uiterst belangrijk dat scholen duidelijke kaders hebben om zich voor te bereiden op verschillende scenario's", aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Na overleg met de vakbonden, de CLB's en de onderwijsverstrekkers maar ook de experts van de GEES en de andere Gemeenschappen heeft de minister die verschillende scenario's nu uitgewerkt. Het uitgangspunt is duidelijk: alle leerlingen moeten volgend schooljaar opnieuw naar school kunnen. Het volledige basisonderwijs (kleuter- en lageronderwijs, red.) gaat op 1 september opnieuw open, voor alle leerjaren en vijf dagen per week. Ook in het secundair onderwijs kunnen alle scholen en leerjaren opstarten, al wordt daar op woensdag ingezet op afstandsonderwijs. Ook voor het niet-leerplichtonderwijs, zoals de centra voor volwassenenonderwijs of het Deeltijs Kunstonderwijs, vertrekt de minister maximaal van het recht op leren. Het uitgebreide onderwijsplan houdt rekening met 'pandemieniveaus', afhankelijk van de verspreiding van het virus. Aan elk niveau is een kleur gekoppeld, telkens moet er rekening worden gehouden met concrete maatregelen. Bij groen is het risico op besmetting zo goed als onbestaand, geel geeft een laag risico, oranje matig en bij rood is het risico hoog. Qua maatregelen wordt onder meer gedacht een beperking van het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen in de klas, de noodzaak van afstandsonderwijs, de regels op de speelplaats, het dragen van mondmaskers en het organiseren van stages of examens. Zonder nieuwe escalatie van het virus starten de scholen op 1 september 2020 op niveau geel. Elke school maakt daarbij een lokale risicoanalyse en schat in onder welke voorwaarden ze geheel of gedeeltelijk kan functioneren. De scholen zelf werden over dit plan geïnformeerd via een digitale nieuwsbrief naar alle directies, na het overleg met de onderwijspartners. "Ik besef dat deze stap groot is en dat er nog heel wat praktische vragen beantwoord moeten worden in draaiboeken. Maar met dit plan kunnen scholen zich voorbereiden op veranderende omstandigheden", zegt minister Weyts. "We moeten kunnen schakelen tussen verschillende fases zonder dat we telkens moeten improviseren over wat er nodig is. Directeurs, leerkrachten, leerlingen en ouders hebben recht op deze duidelijkheid en stabiliteit. En de kinderen hebben recht op onderwijs, maximaal in hun klas."