Met het einde van de examens in zicht trekt de schoolgaande jeugd nogal eens naar de ijspiste en de stalletjes op de kerstmarkt om daar alcoholische dranken te kopen. Op de pamfletten die aan de standhouders werde...

Met het einde van de examens in zicht trekt de schoolgaande jeugd nogal eens naar de ijspiste en de stalletjes op de kerstmarkt om daar alcoholische dranken te kopen. Op de pamfletten die aan de standhouders werden afgegeven staat toelichting van de wet van 10 december 2009 over het schenken van alcohol en sterke dranken aan -16 en -18 jarigen.Ook zullen de scholen en de directies op de hoogte worden gebracht van deze wet. Controles gebeuren door zowel politie als gezondheidsinspecteurs van de overheid. Bij het niet naleven van deze wet kunnen boetes worden uitgeschreven die schommelen tussen 275 en 5.500 euro.'Zonder de inzet en het engagement van alle betrokken partijen zoals ouders, jongeren, horeca, festivals, fuiven en de supermarkten blijft deze wet dode letter', staat onder meer op het pamflet te lezen.Hoe het nu precies zit staat in duidelijke termen genoteerd: -16: geen alcohol!, +16: wel gegiste dranken zoals bier en wijn, +18: alle alcoholische dranken.Er werd gevraagd om de pamfletten op te hangen aan de stalletjes op de kerstmarkt.(JT)